Bøker som former deg


TRO • TANKE • TEOLOGI • TRADISJON
Hjem
 

Det annet vatikankonsil - Oppbrudd og fornyelse

Oppbrudd og fornyelse  

Den katolske kirke gjennomgikk i siste halvdel av det tyvende århundre en voldsom utvikling. Det annet Vatikankonsil forårsaket et veritabelt oppbrudd og nyskaping i Kirken.

John Willem Gran, tidligere biskop i Oslo Katolske Bispedømme, var til stede under de fire konsilperioder fra 1962-1965.
 
Med et skarpt blikk for detaljer og en blendende penn viser forfatteren oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden.
 
 
Pris:
Kr. 129.00
  Les mer…