Bøker som former deg


TRO • TANKE • TEOLOGI • TRADISJON
Hjem
 

Reformasjon uten folk – Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid

Reformasjon uten folk  

I denne boken presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.

 
 
Pris:
Kr. 249.00
  Les mer…