Bøker som former deg


TRO • TANKE • TEOLOGI • TRADISJON
Side: 1/1
[1]

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

Ingen vei utenom  

Da det i april i år ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke rystet i grunnvollene, og i mediestormen som fulgte oppsto det en mengde diskusjoner og spekulasjoner. Den utsatte har ønsket å publisere sin historie på St. Olav forlag.

 
 
Pris:
Kr. 99.00
  Les mer…      
             

Kristi etterfølgelse

Kristi etterfølgelse  

Thomas à Kempis (ca. 1380-1471) var flamsk augustinermunk fra et kloster ved Zwolle, Nederland, og en av senmiddelalderens aller fremste forfattere av oppbyggelig litteratur. Nest etter Bibelen er den kristne klassikeren Kristi etterfølgelse (De imitatione Christi) den mest utbredte åndelige bok i vår kultur. Boken er oversatt til rundt 100 språk og publisert i ca. 3000 utgaver.

 
 
Pris:
Kr. 99.00
  Les mer…      
             

Det annet vatikankonsil - Oppbrudd og fornyelse

Oppbrudd og fornyelse  

Den katolske kirke gjennomgikk i siste halvdel av det tyvende århundre en voldsom utvikling. Det annet Vatikankonsil forårsaket et veritabelt oppbrudd og nyskaping i Kirken.

John Willem Gran, tidligere biskop i Oslo Katolske Bispedømme, var til stede under de fire konsilperioder fra 1962-1965.
 
Med et skarpt blikk for detaljer og en blendende penn viser forfatteren oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden.
 
 
Pris:
Kr. 129.00
  Les mer…      
             

PATEREN DYPPER PENNEN - katolsk skjemt og alvor

Pateren dypper pennen  

Trønder- og picpuspater Olav (Dagfinn) Müller (f. 1924) har i flere årtier vært en høyt skattet prest, sjelesørger, foredragsholder og skribent i det katolske Norge. Han har en sjelden fortellerkunst og god penn, og som få andre har han maktet å formidle katolsk tro og tanke inn i et protestantisk Norge – som gjerne har opplevd Den katolske kirke som fremmedartet og vanskelig tilgjengelig.

 
 
Pris:
Kr. 169.00
  Les mer…      
             

Reformasjon uten folk – Det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid

Reformasjon uten folk  

I denne boken presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.

 
 
Pris:
Kr. 249.00
  Les mer…      
             
Side: 1/1
[1]