Forside St Olav Forlag http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=frontpage Wed, 24 Jan 2018 07:20:27 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management nb-no DET INDRE LYSET | om kristen meditasjon http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:det-indre-lyset-om-kristen-meditasjon&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=88:det-indre-lyset-om-kristen-meditasjon&catid=1:1 Benediktinermunken og forfatteren Laurence Freeman er en av vår tids aller fremste lærere innen kristen meditasjon. Å meditere er så enkelt at det ikke behøves ord. Å møte Gud uten det sikkerhetsnettet våre tanker og forestillinger er, er å åpne seg selv for total forvandling.

Denne samlingen av foredrag om kristen meditasjon er full av praktiske råd og åndelige innsikter. Forfatteren viser hvordan opplevelsen av Kristi nærvær gjennom meditativ bønn kan gi form og hensikt til alt vi gjør og er: våre handlinger, følelser, frykter, lengsler, feil og drømmer. Poenget med denne bønnen er å tillate Guds nærvær å bli ikke bare en virkelighet, men selve virkeligheten i våre liv.

BLA I BOKEN |  kr 298  |  KJØ

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Fri, 10 Nov 2017 15:17:21 +0000
SEGL 2017 ER HER! http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=86:segl-2017-er-her&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=86:segl-2017-er-her&catid=1:1 2017-utgaven av SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn foreligger 6. november!

For fem år siden ble SEGL lansert som et tidsskrift for katolsk humanisme. Gjennom mangfoldet av artikler og temabolker har årsskriftet på ulike måter forsøkt å uttrykke innholdet i denne katolske humanismen.

- Det handler ikke om kokettering med begreper eller flørting med finkulturelle floskler. Det handler om at det finnes en kristen og katolsk forståelse av hva mennesket er. Og at forsvar for mennesket og det menneskelige ligger i kjernen av vår tro, slik det fremfor alt uttrykkes gjennom det sanne mennesket: Jesus Kristus, forteller redaktørene Ståle Kristiansen og Peder Solberg.

- Alt menneskelig liv fullendes i kjærlighet. Ethvert menneske når sitt fullkomne mål ved å elske slik Jesus Kristus elsker. Det er denne forståelsen av mennesket og det menneskelige som ligger til grunn for en katolsk humanisme. Og vi tror det er her det brenner i vårt samfunn og vår kultur. Den viktigste apologetikken for kristne i dag er forsvaret av mennesket – mot seg selv og sin egen selvdestruksjon. SEGL vil utfordre en kultur der mennesket står i fare for å viske ut sitt eget ansikt! Nettopp «Sant menneske» er hovedtema for SEGL 2017. LES MER ...

BLA I SEGL 2017 |  kr 298

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Thu, 03 Nov 2016 11:50:30 +0000
KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2016-10-04-12-57-28&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=85:2016-10-04-12-57-28&catid=1:1

Det begynte med at vikinger i år 793 plyndret klosteret på Lindisfarne i England. Da nordmennene røvet klosteret, møtte de for første gang Kvitekrist. Godt over 200 år senere falt Olav den hellige på Stiklestad - i manges øyne fordi han ville kristne Norge. Etableringen av erkebispesetet i Nidaros år 1153 var avgjørende for oppbyggingen av kirken i landet. Reformasjonen brakte et religiøst og politisk veiskille. Da Den romersk-katolske kirke etablerte seg på ny Norge i det 19. århundre, besto den bare av en beskjeden gruppe innvandrere. I nyere tid har titusener innvandrede katolikker mangedoblet medlemsmassen. Europa idag mottar store grupper innvandrere med ikke-kristen tilknytning. Parallelt foregår en utbredt sekularisering. Dette er blant utfordringene kristendommen står overfor.

Det er viktigere enn noen gang å kjenne kristendomshistorien. Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år bidrar til det. Les mer ...

 

BLA I BOKEN |  kr 329  |  KJØP

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Tue, 04 Oct 2016 12:55:39 +0000
FORFULGT - DEN GLOBALE KRIGEN MOT KRISTNE http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=84:forfulgt-den-globale-krigen-mot-kristne&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=84:forfulgt-den-globale-krigen-mot-kristne&catid=1:1 En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne.

Fra Irak og Egypt til Sudan og Nigeria, fra Indonesia til det indiske subkontinent, er kristne i det tidlige 21. århundre verdens mest forfulgte religiøse gruppe. Ifølge den sekulære International Society for Human Rights er åtti prosent av alle brudd på religionsfriheten i verden i dag rettet mot kristne. I praksis er vi i vår tid vitne til fremveksten av en ny generasjon martyrer. Underliggende denne globale krigen mot kristne er den demografiske virkelighet at mer enn to tredjedeler av verdens 2,3 milliarder kristne nå bor utenfor Vesten, ofte som et beleiret mindretall blant en fiendtlig majoritet – enten det er islamsk fundamentalisme i Midtøsten og deler av Afrika og Asia, hinuradikalisme i India eller statlig pålagt ateisme i Kina og Nord-Korea. I Europa og Nord-Amerika møter kristne politiske og juridiske utfordringer som truer religionsfriheten.

Allen avslører de store truslene og beskriver innsiktsfullt hva som gjøres og bør gjøres for å stanse grusomhetene. Les mer ...

Kjøp i St. Olav eller din lokale bokhandel!

BLA I BOKEN |  kr 329

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Wed, 14 Sep 2016 14:13:45 +0000
Å FINNE GUD I ALLE TING - ignatiansk veledning for (nesten) ALT mellom himmel og jord http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2016-06-08-10-23-46&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2016-06-08-10-23-46&catid=1:1 Ignatius av Loyola (1491-1556) grunnla jesuittordenen og er opphavsmannen til ignatiansk spiritualitet, en praktisk åndelighet som handler om hvordan et menneske kan finne Gud i alt i livet. Den amerikanske jesuittpresten og kulturredaktøren James Martin forklarer og kommenterer Ignatius’ lære for moderne mennesker og viser oss hvordan vi kan finne Gud på overraskende steder. Med sin levende og humoristiske penn leder p. Martin oss inn på den ignatianske vei – et liv hvor Gud er med i alle øyeblikk og påvirker hverdagens beslutninger, holdninger, planer og reaksjoner. Pater Martins praktiske og åndelige guide er full av brukervennlige eksempler, morsomme historier og anekdoter fra både jesuitthelgeners og vanlige menneskers liv. Boken har stått på New York Times’ bestselgerliste.

Les mer ...

BLA I BOKEN |  kr 349  |  KJØP

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Wed, 08 Jun 2016 10:19:44 +0000
LAUDATO SI´ PÅ NORSK http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=81:laudato-sia-foreligger-pa-norsk&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=81:laudato-sia-foreligger-pa-norsk&catid=1:1 Pave Frans' mye omtalte miljøencyklika Laudato Si´foreligger nå på norsk. Encyklikaen er oversatt av sr. Anne Bente Hadland, og den norske utgaven har forord av biskop Bernt Eidsvig. Han skriver blant annet: "Teksten er en sterk kombinasjon av vitenskap, politikk og teologi, og pave Frans har maktet ved denne kombinasjon og ved sin person og sitt embede å løfte klima opp på det nivå det hører hjemme: til et moralsk anliggende som angår oss alle. Dette har ingen før ham greid, og derved bidrar Paven helt konkret inn i klimakampen. Gjennomgående i sitt brev ansvarliggjør han menneskene. Vår hellige far Paven kaller oss til en radikal personlig omvendelse: fornyet handling og fornyet spiritualitet, til beste for oss selv og vårt felles hjem i respekt for Gud, for hverandre og skaperverket. Nå står det til oss å svare på hans oppfordring." Er dette årets mest meningsfulle julegave?

BLA I BOKEN |  kr 198  |  KJØP

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Fri, 11 Dec 2015 13:28:28 +0000
MED PAULUS I ITALIA http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=78:nyhet-med-paulus-i-italia&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=78:nyhet-med-paulus-i-italia&catid=1:1 Med Paulus i Italia introduserer oss for den sydligste delen av Italia: fra Syrakus på Sicilia til den eventyrlig rike arkeologiske sonen som er Napolibukten. Roma er målet for ferden, et mål p. Aage Hauken OP har omtalt i Roma og de første kristne (St. Olav 1998), i Det underjordiske Roma (Aschehoug 2008) og i På sporet av de første kristne (St. Olav 2012). Men denne gangen gir vi oss bedre tid og ser litt nøyere på hva som ventet Paulus i rikshovedstaden.

I tilfellet Roma blir ofte vår leting og våre undersøkelser et mål i seg selv. Byen er så rik på fortidsminner at det å bevege seg i disse er i seg selv oppholdet verd. Men det er Paulus vi ser efter, ikke byen som sådan …

BLA I BOKEN |  kr 289  |  KJØP

 

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Fri, 18 Sep 2015 10:45:03 +0000
P. FREDRIK HANSEN OM KIRKEN http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=76:p-fredrik-hansen-om-kirken&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=76:p-fredrik-hansen-om-kirken&catid=1:1 For femti år siden - nærmere bestemt den 21. november 1964 - offentliggjorde Det annet vatikankonsil sin dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium. Dokumentets åtte kapitler utgjør den mest omfattende utlegningen av det katolske kirkesyn fra det øverste læreorgan i Den katolske kirke: det økumeniske konsil, kirkemøtet som består av paven og alle Kirkens biskoper.

I denne innføringen i Lumen Gentiums lære om Kirken forklarer p. Fredrik Hansen konstitusjonens forhistorie, tilblivelse under konsilet, rike innhold, mottagelse og iverksettelse.

BLA I BOKEN |  kr 229  |  KJØP

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Fri, 18 Sep 2015 10:18:08 +0000
P. RICHARD ROHR OM Å BLI VOKSEN http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=77:p-richard-rohr-om-a-bli-voksen&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=77:p-richard-rohr-om-a-bli-voksen&catid=1:1 I denne boken søker fransiskanerpater Richard Rohr å hjelpe leserne til å forstå forskjellen mellom livets første og andre halvdel. Mennesker som har falt, mislyktes eller det har «gått nedover» med, er de eneste som kan forstå «oppover», hevder p. Rohr. De fleste av oss har en tendens til å tenke på andre halvdel av livet som perioden da man blir gammel, får dårligere helse og må gi slipp på livet – men ifølge denne boken bør opplevelsen være helt motsatt.

BLA I BOKEN |  kr 298  |  KJØP

 

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Fri, 18 Sep 2015 10:39:33 +0000
P. AAGE HAUKEN I EGYPT! http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=72:p-aage-hauken-i-egypt&catid=1:1 http://stolavforlag.no/index.php?option=com_content&view=article&id=72:p-aage-hauken-i-egypt&catid=1:1 Til Egypt reiser man vanligvis for å se pyramidene i nord, templer og graver i Luxor, Abu Simbel i syd. Pater Aage Hauken OP har foretatt en annerledes ekspedisjon i Egypt enn det turister vanligvis gjør. Han har dessuten ikke vært turist i det hele tatt, men pilegrim til en gammel kristen verden – den koptiske, egypternes egen form for kristendom. Hovedattraksjonen har denne gangen vært klosterverdenen, særlig de eldste anleggene, slik de oppsto da eremitter slo seg sammen og dannet fellesskap. Dette skjer i Egypts ørken, eller i grensestrøkene mellom ørkenen og det grønne beltet langs Nilen. Han beveger seg i fortid og nåtid samtidig, for vi lever midt i en klosterrenessanse i Den koptiske kirke: Gamle steder er blitt gjenreist og har fått nytt liv. Det som for noen hundre år siden var risikofylte reiser til klostre i forfall – eller rett og slett i ruiner – er i dag lett å nå frem til. Les mer ...

BLA I BOKEN |  kr 289  |  KJØP


 

]]>
Kristine.Dingstad@katolsk.no (Kristine Dingstad) frontpage Mon, 03 Nov 2014 18:45:55 +0000