• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

E-post Skriv ut PDF

ENDELIG! Reformasjonen i Norge sett med katolsk blikk

Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet.

I denne boken presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv.

– Norsk selvstendighet ville vært berget – og Norge ville fortsatt vært katolsk. Historien ville iallfall sett veldig anderledes ut, forteller forfatter Henning Laugerud om hva som kunne skjedd dersom Habsburger-hæren i Antwerpen hadde kommet Norge til unnsetning vinteren 1537. (...) Det var ingen allmenn og folkelig oppslutning om reformasjonen i Norge. Uten kongens voldsmakt ville reformasjonen ikke funnet sted, hevder han i et intervju i forbindelse med utgivelsen.

Innkjøpt av Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk sakprosa!

BLA I BOKEN | kr 389 | KJØP

FINNES OGSÅ SOM E-BOK (epub og mobi) - kr 249.-!

Sist oppdatert tirsdag 15. januar 2019 14:26