• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 121 - 140 av 210

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LESNINGER TIL TIDEBØNNENE BIND IV: Supplementsbind 5

SUPPLEMENTSBIND 5 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 28.-34. uke. 

kr 240
Hadland, Anne Bente OP & Thomassen, Magdalene (red.):

LIDELSE OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - en debattbok om eutanasi

Den direkte foranledning til denne boken er hyrdebrevet fra Nordens katolske biskoper – Omsorg for livet – som ble offentliggjort i februar 2002. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets sluttfase, derunder problemet eutanasi. 

kr 230
Ratzinger, Joseph:

LITURGIENS ÅND

En bred gjennomgang av den dypere mening med liturgiens utvikling og forskjellige former, utarbeidet av kardinal Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI. 

kr 268
Merton, Thomas OCSO:

LIV OG HELLIGHET

Trappistmunk, forfatter og fredsaktivist Thomas Merton (1915-1968) beskriver hvordan vi kan inkorporere en spirituell dimensjon i vårt daglige liv. 

kr 329
Hahn, Scott:

LIVGIVENDE TEGN - 40 katolske skikker og deres bibelske røtter

Den bestselgende forfatteren Scott Hahns spennende guide til 40 katolske skikker og tradisjoner. 

kr 349
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LOV HERREN - katolsk salmebok

Den katolske kirke i Norges salmebok. Boken er beregnet på liturgisk bruk, i messer og tidebønner, og er ordnet etter kirkeåret. Har også musikk til de faste messeledd og en rekke bibelske tekster som synges i messen. Opplag 3. 

kr 298
Stinissen, Wilfrid OCD:

MARIA I BIBELEN OG I VÅRT LIV

Til den som innvender at Den hellige skrift bare taler ytterst sparsomt om Maria, kan en svare at Skriften begynner og slutter med Maria. Om Marias helt spesielle plass i Den katolske kirkes kultus. 

kr 179
Perego, Jeanne:

MAX og BENEDIKT - en blåtrost forteller om pavens hverdag

Max er en blåtrost som bor i Peterskirkens kuppel. Der observerer han alt som skjer, og han har særlig fattet interesse for én person: pave Bendikt XVI. Max forteller barna hva paven driver med hele dagen og hva som er viktig for ham. 

kr 240
Hollings, Michael (red.):

MED KJÆRLIGHET ALENE - daglige lesninger med Thérèse av Lisieux

Denne lille boken gir verdifulle utdrag fra kirkelæreren og helgenen Thérèse av Lisieux' skrifter, i form av daglige lesninger som gir oss dypere innsikt i sentrale deler av katolsk trosliv. 

kr 280
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I HELLAS - reiser i et kulturlandskap

Den som reiser i Hellas, følger ofte i Paulus' fotspor. En kulturreise i dette landskapet kan med fordel bruke den samme ruten som apostelen gjorde, som fører oss fra nord til syd. 

kr 289
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I ITALIA

I tilfellet Roma blir ofte vår leting og våre undersøkelser et mål i seg selv. Byen er så rik på fortidsminner at det å bevege seg i disse er i seg selv oppholdet verdt. Men det er Paulus vi ser efter, ikke byen som sådan ... 

kr 289
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I TYRKIA - reiser i en gresk-romersk verden

Å reise med Paulus i Tyrkia er en kulturreise med store utfordringer, historisk som geografisk. Vi møter jøder og romere, kristne og hedninger, ferdes til lands som til vanns - og møter en opplagt og kamplysten Paulus. 

kr 100
Johannes Paul II:

MENNESKENES FRELSER - encyklikaen Redemptor Hominis

Encyklikaen Redemptor Hominis - Johannes Paul II om hvordan han opplever evangeliet og Kirken i sin tid. 

kr 389
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

MESSEBOK - søndager og festdager

NY UTGAVE - I SALG FRA 1. NOVEMBER! 

kr 10
Den katolske kirke:

MESSENS TEKSTER FOR DEN STILLE UKE - etter norsk missale

Dette heftet er et forminsket særtrykk fra deler av Missalets offisielle tekst. 

kr 298
Kristin Norseth (red.):

MESSUSKYRINGAR - norrønne messeforklaringer i norsk oversettelse

Middelalderens norrøne messeforklaringer, messuskýringar, forklarer messeritualet på folkespråket. Med denne boken er disse viktige kildene til kunnskap om kirke- og kulturliv i norsk middelalder for første gang gjort tilgjengelige i moderne norsk overset 

kr 79
St. Olav forlag (red.):

MIN FØRSTE AFTENBØNN

Opplegg til aftenbønn for de minste. 

kr 120
Mauriac, Francois:

MIN TRO

Nobelprisvinner i litteratur (1959) Francois Mauriacs klassiske og gripende verk om sin kristne tro og dennes betydning for hans liv. Mauriac var en av 1900-tallets ledende franske katolske intellektuelle. 

kr 149
Gallagher, Jim:

MODER TERESA

En liten, men varm og levende biografi over en av vår tids mest kjente katolske kvinner - "helgenen fra Calutta". 

kr 190
Hauken, Aage OP:

MODERNE KIRKEFEDRE - katolsk teologi gjennom hundre år

Forfatteren viser hvordan moderne teologi finner sitt utgangspunkt i oldkirken. Vis antall  
Resultater 121 - 140 av 210

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 13:40 14.11.2018