• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 21 - 40 av 232

kr 149
Halldorf, Peter:

BØNNEN - en liten veiledning

UTSOLGT FRA FORLAGET VÅREN 2014! Sammen med Jesu første disipler innbys vi her til å gå i en bønnens skole hos Mesteren selv. 

kr 240
Guardini, Romano:

BØNNENS FORSKOLE

Den kjente tyske religionsfilosof og kulturpersonlighet Romano Guardinis klassiker om bønn. Bønnen har mange skoler - fremfor alt Jesu skole; men også den skole Kirken har innrettet i sin liturgi, og de store helgeners skole. 

kr 375
Barron, Robert:

CATHOLICISM dvd-serie

En unik, global og intim reise som åpenbarer «den katolske greia» i hele sin dybde og skjønnhet. Utgivelsen kommer i en boks med fem DVD-er, tekstet på norsk, svensk, polsk og engelsk. Hver episode er på ca. 60 minutter. 

kr 220
Johannes Paul II:

DAGSORDEN FOR DET TREDJE ÅRTUSEN

Ti bud for et nytt årtusen, fra pave Johannes Paul IIs egen penn. 

kr 10
Den katolske kirke:

DE FIRE EUKARISTISKE BØNNER - etter norsk missale

Dette heftet er et forminsket særtrykk fra deler av Norsk Missales offisielle tekst. 

kr 349
Emma Ulrikke Weiglin Eriksen:

DE GYLDNE DAGENE - kirkeåret og katolske festdager med barn

Vår mor Kirken gir oss en skattkiste av muligheter til å feire det liturgiske året hjemme, akkurat der vi lever våre liv med brødsmuler og kosedyr, stryketøy og bekymringer. 

kr 20
Den katolske kirke:

DE ORIENTALSKE KATOLSKE KIRKER

Det annet Vatikankonsils dekret De Ecclesiis Orientalibus Catholisis - promulgert av pave Paul VI 21. november 1964. 

kr 220
Hauken, Aage OP:

DEN GUDDOMMELIGE ÅPENBARING - et holistisk program

Pater Hauken søker en tolkning av åpenbaringen som ikke splitter, men forener. 

kr 98
Den katolske kirke:

DEN HELLIGE MESSE

Boken inneholder en fullstendig fremstilling av Den hellige messe - parallelt på norsk og latin. 

kr 120
St. Olav forlag (red.):

DEN HELLIGE MESSE - en veiledning for barn og ungdom

Med innføring i bønnen og forsoningens sakrament. 

kr 129
Bischofberger, Erwin:

DEN KATOLSKE KIRKE I LOMMEFORMAT

En orientering om Den katolske kirkes tro og lære. Her behandles paveembedet, Bibelen, sakramentene, Maria og helgenene - og fremfor alt Kirkens kjernepunkt: Guds åpenbaring i Jesus Kristus. 

kr 20
Den katolske kirke:

DEN KATOLSKE KIRKE OG DE KRISTNES ENHET

Det annet Vatikankonsils dekret De Oecumenismo. Promulgert av pave Paul VI 21. november 1964. 

kr 198
Den katolske kirke i Norge:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME - kompendium

En sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap. 

kr 329
Den katolske kirke:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKSIME

En samlet fremstilling av Kirkens tro og den katolske lære, godkjent av pave Johannes Paul II i 1992. 

kr 149
Stinissen, Wilfrid OCD:

DEN KJEMPENDE TROEN

Menneskenes liv på jorden er et liv i kamp, sier forfatter og karmelittpater Wilfrid Stinissen. Dette er noe vi alle må erfare. Vi kan ikke nå frem til vårt innerste vesen uten å ta opp denne kampen. 

kr 329
Stinissen, Wilfrid OCD:

DEN NYE VINEN - om Åndens frukter

Er det mulig for et menneske å leve et himmelsk liv allerede her på jorden? Eller sagt med andre ord: Er det realistisk å tro at Guds vilje kan skje i mitt liv her «på jorden slik som i himmelen»? Og hvis svaret er ja, hvordan ser et slikt liv ut? 

kr 298
Ekman, Ulf & Birgitta:

DEN STORE OPPDAGELSEN - vår vei til Den katolske kirke

ULF & BIRGITTA EKMAN er det svenske ekteparet som i 2014 skapte overskrifter verden over da de konverterte til Den katolske kirke. Vi følger deres spennende vei gjennom tvil, kriser og vanskeligheter. 

kr 329
Hansen, Fredrik (red.):

DET ANNET VATIKANKONSIL - dokumenter

Det annet vatikankonsils dokumenter i ett bind. I dette høytidelige kirkemøtet, innledet oktober 1962, søkte Den katolske kirke å videreføre og tydeliggjøre troens budskap i møte med Kirkens utfordringer og verden av i dag. 

kr 240
Gran, John Willem:

DET ANNET VATIKANKONSIL - oppbrudd og fornyelse

Tidligere biskop i Oslo katolske bispedømme, John Willem Gran, som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden. 

kr 129
Gran, John Willem:

DET ANNET VATIKANKONSIL - oppbrudd og fornyelse

E-BOK! Tidligere biskop i Oslo katolske bispedømme, John Willem Gran, som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden. Vis antall  
Resultater 21 - 40 av 232

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 15:33 21.10.2017