• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 81 - 100 av 232

kr 120
Johannes Paul II:

GÅ UT OG FORKYNN DET GLADE BUDSKAP

Pave Johannes Paul IIs taler under Den hellige fars norgesbesøk i 1989. 

kr 240
Grün, Anselm OSB:

HIMMELEN BEGYNNER I DEG

I denne boken presenteres tekster som har utgjort de kristne munkers åndelige grunnlag gjennom århundreder. Samtidig blir tekstene tolket og presentert i forhold til det moderne menneskets problemer og muligheter. 

kr 230
Grün, Anselm OSB:

HJERTETS HVILE - å være i harmoni med seg selv

Mange lider under sjelelig press, stress og angst for stillhet og indre tomhet. Den tyske benediktinerabbeden Anselm Grün beskriver i denne boken konkrete veier til stillhetens rom i vårt eget liv. 

kr 298
Bianchi, Enzo:

HVORFOR BE, HVORDAN BE

Bønnen er troens uttrykksevne, dens talemåte. Derfor er det dramatisk at det mest utbredte problem i dag ikke handler om hvordan man skal be, men hvorfor. Den personlige bønn er i ferd med å dø ut, hevder prior for det økumeniske Bose-klosteret i Italia. 

kr 300
Nouwen, Henri J. M.:

HÅPETS SÅKORN

UTVALGTE TEKSTER FRA PSYKOLOG OG PATER HENRI J. M. NOUWENS SKRIFTER - hvor håpet står sentralt. Mennesket er skapt til å håpe. Nouwen er en av vår tids mest leste åndelige forfattere. 

kr 240
Norges Unge Katolikker (red.):

I DITT NÆRVÆR - tekster til bønn og ettertanke

Bønnebok for ungdom. Inneholder nye og gamle bønner fra inn- og utland - for gode og dårlige dager. NB! UTSOLGT FRA FORLAGET. 

kr 149
Kirvan, John (red.):

I KRISTI FOTSPOR - tredve dager med Thomas a Kempis

En spirituell reise med meditasjonstekster og bønner for dagens løp i tredve dager, alle med utgangspunkt i Thomas a Kempis KRISTI ETTERFØLGELSE - en av verdens mest leste bøker. 

kr 240
Grün, Anselm OSB:

I MUNKENES TIDSRYTME

Benediktinerpater Anselm Grün gir en innføring i klosterets livskunst - og gir råd og veiledning om hvordan vi alle kan forsøke å leve vår dag slik at den kan bli preget av åndelige opplevelser. 

kr 195
Balthasar, Hans Urs von:

I TROENS FYLDE - et utvalg tekster om fordypelse i troen

Balthasar hørte til den store generasjonen av teologer som var med på å befri den katolske teologi fra nyskolastikkens rammer. Dette er tekster som kan inspirere enhver troende kristen. 

kr 198
Marius Timmann Mjaaland (red.):

INGEN ADGANG TIL RIKET? Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2

Et kritisk søkelys på Grunnlovens §2, som utelukket jesuitter, munkeordener og jøder adgang til Riket - basert på et seminar i forbindelse med Grunnlovens jubileum i 2014. 

kr 99
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

E-BOK! Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. 

kr 198
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. I salg fra 1/12. 

kr 240
O'Collins, Gerald:

INKARNASJON

Kjernepunktet i kristendommen er at Guds Sønn ble menneske. Hvilke spørsmål oppstår når vi ser nærmere på dette sentrale punktet i vår tro? Inkarnasjonen er et mystisk paradoks: Ett og samme individ er både guddommelig uendelig og menneskelig endelig. 

kr 10
Den katolske kirke:

INNFØRING AV VOKSNE I DEN KRISTNE TRO

Utdrag av "Voksendåp - fullstendig rituale for Den katolske kirke". 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN

Joseph kardinal Ratzinger, nåværende pave Benedikt XVI,behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse. 

kr 120
Julian av Norwich:

INNHYLLET I KJÆRLIGHET

Utvalgte tekster av mystikeren Julian av Norwichs "The Revelations of Divine Love" - et verk som regnes for å være et av de viktigste i den vestlige kristne litteratur. 

kr 20
Kongregasjonen for troslæren:

INSTRUKSJON OM BARNEDÅPEN

Vatikanets instruksjon om barnedåpen i Den katolske kirke - en redegjørelse for foreldre, sjelesørgere, lærere og menigheter. 

kr 198
Stinissen, Wilfrid OCD:

JEG DØR IKKE, JEG GÅR INN I LIVET - en bok om døden og evigheten

Døden er kanskje ett av vår tids siste tabutemaer - noe vi helst ikke snakker om. Den svenske karmelittpater Wilfrid Stinissen viser at vår tilværelse blir mye rikere om vi lærer oss å leve i vennskap med døden. 

kr 148
Vanier, Jean:

JEG MØTER JESUS - min Bibel til å lese og fargelegge

Lær om Jesus gjennom tekst og bilder - som barna selv kan fargelegge. 

kr 180
Halvorsen, Per Bjørn OP:

JESU NATTVERD - messen gjennom 2000 år

Om Jesu nattverd, hans evige gave og et sant håpets symbol.UTSOLGT FRA FORLAGET! NYTT OPPLAG VURDERES. Vis antall  
Resultater 81 - 100 av 232

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 20:31 18.10.2017