• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 81 - 100 av 210

kr 240
O'Collins, Gerald:

INKARNASJON

Kjernepunktet i kristendommen er at Guds Sønn ble menneske. Hvilke spørsmål oppstår når vi ser nærmere på dette sentrale punktet i vår tro? Inkarnasjonen er et mystisk paradoks: Ett og samme individ er både guddommelig uendelig og menneskelig endelig. 

kr 10
Den katolske kirke:

INNFØRING AV VOKSNE I DEN KRISTNE TRO

Utdrag av "Voksendåp - fullstendig rituale for Den katolske kirke". 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Joseph kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse.En moderne klassiker. 

kr 120
Julian av Norwich:

INNHYLLET I KJÆRLIGHET

Utvalgte tekster av mystikeren Julian av Norwichs "The Revelations of Divine Love" - et verk som regnes for å være et av de viktigste i den vestlige kristne litteratur. 

kr 20
Kongregasjonen for troslæren:

INSTRUKSJON OM BARNEDÅPEN

Vatikanets instruksjon om barnedåpen i Den katolske kirke - en redegjørelse for foreldre, sjelesørgere, lærere og menigheter. 

kr 298
Higgins, Michael W.:

JEAN VANIER | Hjertets tenker

Jean Vanier er best kjent som grunnlegger av L’Arche-fellesskapet, som har opprettet trygge og gode hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne over store deler av verden. 

kr 148
Vanier, Jean:

JEG MØTER JESUS - min Bibel til å lese og fargelegge

Lær om Jesus gjennom tekst og bilder - som barna selv kan fargelegge. 

kr 230
Jaschke, Helmut:

JESUS, MYSTIKEREN

Denne boken kan være en hjelp til konsekvent å forstå Jesus ut fra hans mystiske erfaring. Denne erfaringen har sitt grunnlag i den jødiske tradisjon, og bør være en enkel nøkkel til forståelse for den kristne trospraksis. 

kr 149
Trevor, Meriol & Caldecott, Léonie:

JOHN HENRY NEWMAN - de tvilendes apostel

En kort, men allikevel grundig innføring i kardinal Newmans liv og virke. Den store teologen ble saligkåret av pave Benedikt XVI i Birmingham 19. september 2010. 

kr 290
Ratzinger, Joseph:

JORDENS SALT - kristendom og Den katolske kirke ved årtusenskiftet

Kardinal Ratzinger (vår nåværende pave Benedikt XVI) i samtale med en ikke-troende journalist om alle vesentlige sider ved dagens religiøse situasjon. 

kr 268
Ratzinger, Joseph:

KALT TIL FELLESSKAP - å forstå Kirken i dag

Kardinal Joseph Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI, foretar her en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten, menigheten og Kirken som communio, fellesskap. 

kr 129
Den hellige Albert, patriark av Jerusalem:

KARMELS REGEL

Den opprinnelige regel for den Salige Jomfru Maria av Karmelbergets Orden, gitt av den hellige Albert, patriark av Jerusalem, korrigert, endret og stadfestet av Innocens IV. 

kr 100
Johannes Paul II:

KATEKESEN

En utredning om katekesen, en av Kirkens viktigste oppgaver. 

kr 329
Barron, Robert:

KATOLISISME - en reise til troens hjerte

HVA ER KATOLISISME? En 2000 år gammel levende tradisjon? Et verdenssyn? En livsstil? Et fellesskap? Et mysterium? P. Barron utforsker disse og flere spørsmål idet han levendegjør troens mysterium for en ny generasjon. 

kr 285
Franzen, August:

KATOLSK KIRKEHISTORIE

En utfyllende oversikt over Den katolske kirkes historie, på bakgrunn av politisk, sosial og allmenn idé- og kulturhistorie. 

kr 329
Liv Hegna (red.):

KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

Den katolske kirkes historie i Norge - fra kristningen til i dag. 

kr 150
Fjeld, Arne OP:

KATOLSK TRO OG KRISTENLIV

Innføring i katolsk tro. 

kr 150
Halvorsen, Per Bjørn OP:

KATOLSKE PREKENER

En prekensamling av sjelden dybde og klarhet - skrevet av dominikanerpater, patristiker, kirkehistoriker og forfatter Per Bjørn Halvorsen (1939-2007). 

kr 198
Benedikt XVI:

KIRKEFEDRENE - fra Klemens av Roma til Augustin

Pave Benedikt XVI presenterer de mest sentrale kirkefedrene frem til Augustin. Fra onsdagskatekesene 2007/2008. 

kr 298
Gran, John Willem:

KIRKENS TRO - historien om trosbekjennelsens tilblivelse

En tilnærmet popularisering av et seriøst kirkehistorisk emne: utviklingen av den nikensk-konstantiopolitanske trosbekjennelse. Vis antall  
Resultater 81 - 100 av 210

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 14:28 14.11.2018