• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Teologi feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 21 - 40 av 43

kr 290
Ratzinger, Joseph:

JORDENS SALT - kristendom og Den katolske kirke ved årtusenskiftet

Kardinal Ratzinger (vår nåværende pave Benedikt XVI) i samtale med en ikke-troende journalist om alle vesentlige sider ved dagens religiøse situasjon. 

kr 268
Ratzinger, Joseph:

KALT TIL FELLESSKAP - å forstå Kirken i dag

Kardinal Joseph Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI, foretar her en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten, menigheten og Kirken som communio, fellesskap. 

kr 298
Gran, John Willem:

KIRKENS TRO - historien om trosbekjennelsens tilblivelse

En tilnærmet popularisering av et seriøst kirkehistorisk emne: utviklingen av den nikensk-konstantiopolitanske trosbekjennelse. 

kr 198
Hahn, Scott:

LAMMETS NATTVERD - messen som himmelen på jorden

Om sammenhengen mellom Johannes’ Åpenbaring og messen. Messen er en uendelig rik virkelighet, og teologisk sett finnes det mange tilnærmingsmåter til denne virkeligheten. Den eskatologiske tilnærming som benyttes i denne boken er en av de mest fruktbare. 

kr 198
Pave Frans:

LAUDATO SI' - Lovet være du

Pave Frans' miljøencyklika hvor han oppfordrer oss til å ta vare på jorden, vårt felles hjem. 

kr 230
Ratzinger, Joseph:

LITURGIENS ÅND

En bred gjennomgang av den dypere mening med liturgiens utvikling og forskjellige former, utarbeidet av kardinal Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI. 

kr 298
Stinissen, Wilfrid OCD:

MARIA I BIBELEN OG I VÅRT LIV

Til den som innvender at Den hellige skrift bare taler ytterst sparsomt om Maria, kan en svare at Skriften begynner og slutter med Maria. Om Marias helt spesielle plass i Den katolske kirkes kultus. 

kr 100
Johannes Paul II:

MENNESKENES FRELSER - encyklikaen Redemptor Hominis

Encyklikaen Redemptor Hominis - Johannes Paul II om hvordan han opplever evangeliet og Kirken i sin tid. 

kr 100
Johannes Paul II:

OM ARBEIDETS VERDIGHET - encyklikaen Laborem Exercens

Pave Johannes Paul IIs encyklika har som bakgrunn pave Leo XIIIs "Rerum novarum". 

kr 280
Hauken, Aage OP:

OM DET KATOLSKE - tanker på terskelen til det tredje årtusen

Pater Hauken søker å vise hvordan katolisismen i vår tid representerer en holistisk kristendomsforståelse. 

kr 298
Müller, Pater Olav:

PATEREN KVESSER PENNEN – en reise gjennom Guds og menneskenes verden

Få kan som trønder- og picpuspater Olav Müller fremstille en ofte fremmedartet katolsk tro for nordmenn flest. Tallrike er også de konvertitter og «krybbekatolikker» som har hatt glede av hans store artikkelproduksjon og mange foredrag. 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn 2013

Årets SEGL har som hovedtema bønn og humanitet. Gjennom en mengde artikler og intervjuer søker man å belyse spørsmål som: Hva er det sant menneskelige? Finnes det en særegen katolsk forståelse av mennesket, av humaniteten? 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2012

Første nummer av nytt katolsk årsskrift, med utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2014

Årets utgave av SEGL har som hovedtema en dimensjon ved kjærligheten som er lite fremhevet i vår tid: VENNSKAP. Dette er også et mulig fellesperspektiv i historiene til SEGLs intervjuobjekter, nemlig Jon Fosse og Ulf og Birgitta Ekman. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2015

Årets hovedtema er døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016

2016-utgaven av SEGL har som hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i 2016 ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2017

Sjette årgang av et årsskift som løfter frem katolsk humanisme. Årets hovedtema er SANT MENNESKE, og trappistmunken THOMAS MERTON portretteres. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL 2018 - katolsk tidsskrift for religion og samfunn

Årets hovedtema er KRISTEN - RETT OG SLETT, og martyrerkebiskopen OSCAR ROMERO portretteres. Årsskriftet er en skattkiste av artikler om teologi, spiritualitet, historie, samfunn, litteratur etc. og er gjennomgående vakkert illustrert. 

kr 120
Hauken, Aage OP:

TEOLOGI FOR DET TREDJE ÅRTUSEN - essays

En essaysamling som viderefører pater Haukens tanker om begrepet "det katolske". 

kr 248
Johannes Paul II:

TRO OG FORNUFT - encyklikaen Fides et Ratio

Pave Johannes Paul IIs encyklika om forholdet mellom tro og fornuft Vis antall  
Resultater 21 - 40 av 43
Sist oppdatert: 16:18 26.04.2019