• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 101 - 120 av 209

kr 198
Plancke, Chantal van der & Knockaert, André:

KRISTUS ER BROEN - femten dager i bønn med Katarina av Siena

En bok til fordypelse og kontemplasjon. Gjennom femten dager følger vi Katarina av Siena (1347-1380), en av Den katolske kirkes mest interessante skikkelser, i hennes tanker om Kristus og Kirken. 

kr 268
Stinissen, Guido:

KRISTUS ER DITT LIV

Den belgiske karmelittpateren Guido Stinissen - bror av den kjente forfatter Wilfrid Stinissen - gir oss en lettfattelig åndelig pedagogikk som kan lære oss meget om Den Hellige Ånds innvirkning på mennesker som følger Kristus. 

kr 150
Bliksrud, Liv (red.):

KRITIKK OG TRO - tekster av Sigrid Undset

Tekster av Sigrid Undset, for første gang i bokform. De fleste er hentet fra katolske blader og tidsskrifter. 

kr 268
Kirvan, John (red.):

LA DET BLI LYS! - bønner og kontemplasjoner basert på tekster av Hildegard av Bingen

Boken er en spirituell reise, med meditasjonstekster og bønner for dagens løp i tredve dager. 

kr 198
Hahn, Scott:

LAMMETS NATTVERD - messen som himmelen på jorden

Om sammenhengen mellom Johannes’ Åpenbaring og messen. Messen er en uendelig rik virkelighet, og teologisk sett finnes det mange tilnærmingsmåter til denne virkeligheten. Den eskatologiske tilnærming som benyttes i denne boken er en av de mest fruktbare. 

kr 150
Foss, Ragnhild (red.):

LATINSKE HYMNOR OG SEKVENSAR

En fremstilling av hymner som ble sunget i Norge allerede før reformasjonen og som fortsatt er i bruk. 

kr 198
Pave Frans:

LAUDATO SI' - Lovet være du

Pave Frans' miljøencyklika hvor han oppfordrer oss til å ta vare på jorden, vårt felles hjem. 

kr 198
Gervin, Karl & Regnard, Joel OCSO:

LECTIO DIVINA - langsom, interaktiv bibellesning

LECTIO DIVINA i denne boken er lesning av bibeltekster - langsomt og interaktivt, for at det skal prege leseren. Dette har vært et karakteristisk trekk ved klosterliv, men denne tilnærmingen til Skriften kan alle ha glede av. 

kr 268
Kirvan, John (red.):

LEGG ALL FRYKT TIL SIDE - bønner og kontemplasjoner basert på tekster av Katarina av Siena

En spirituell reise, med meditasjonstekster og bønner for dagens løp i tredve dager - basert på Katarina av Sienas spiritualitet. 

kr 149
Kirvan, John (red.):

LEGG ALT I HERRENS HÅND - tredve dager med Thérèse av Lisieux

En spirituell reise med meditasjonstekster og bønner gjennom dagen, for tredve dager, bygget på den store helgenens tekster. 

kr 3 500
Den katolske kirke:

LESNINGER - søndager og festdager

Den katolske kirkes lesninger for søndager og festdager. 

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LESNINGER TIL TIDEBØNNENE BIND IV: Supplementsbind 1

SUPPLEMENTSBIND 1 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger og responsorier for 1.-9. uke i DET AMINNELIGE KIRKEÅR. 

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LESNINGER TIL TIDEBØNNENE BIND IV: Supplementsbind 2

SUPPLEMENTSBIND 2 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 6. - 13. uke. 

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LESNINGER TIL TIDEBØNNENE BIND IV: Supplementsbind 3

SUPPLEMENTSBIND 3 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 14.-20. uke. 

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

Lesninger til tidebønnene bind IV: Supplementsbind 4

SUPPLEMENTSBIND 4 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 21.-27. uke. 

kr 149
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

LESNINGER TIL TIDEBØNNENE BIND IV: Supplementsbind 5

SUPPLEMENTSBIND 5 til tidebønnenes BIND IV. Omfatter lesninger til lesningsgudstjenesten for det alminnelige kirkeårs 28.-34. uke. 

kr 240
Hadland, Anne Bente OP & Thomassen, Magdalene (red.):

LIDELSE OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - en debattbok om eutanasi

Den direkte foranledning til denne boken er hyrdebrevet fra Nordens katolske biskoper – Omsorg for livet – som ble offentliggjort i februar 2002. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets sluttfase, derunder problemet eutanasi. 

kr 230
Ratzinger, Joseph:

LITURGIENS ÅND

En bred gjennomgang av den dypere mening med liturgiens utvikling og forskjellige former, utarbeidet av kardinal Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI. 

kr 268
Merton, Thomas OCSO:

LIV OG HELLIGHET

Trappistmunk, forfatter og fredsaktivist Thomas Merton (1915-1968) beskriver hvordan vi kan inkorporere en spirituell dimensjon i vårt daglige liv. 

kr 329
Hahn, Scott:

LIVGIVENDE TEGN - 40 katolske skikker og deres bibelske røtter

Den bestselgende forfatteren Scott Hahns spennende guide til 40 katolske skikker og tradisjoner. Vis antall  
Resultater 101 - 120 av 209

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 02:38 21.04.2019