• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 161 - 180 av 209

kr 248
Stinissen, Wilfrid OCD:

SANT MENNESKE

Med denne boken hjelper karmelittpater Wilfrid Stinissen oss til å forstå den menneskelige natur og hvordan vi skal betrakte menneskets opprinnelse og mål. Menneskenes reise beskrives ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring hos helgener og mystikere. 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn 2013

Årets SEGL har som hovedtema bønn og humanitet. Gjennom en mengde artikler og intervjuer søker man å belyse spørsmål som: Hva er det sant menneskelige? Finnes det en særegen katolsk forståelse av mennesket, av humaniteten? 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2012

Første nummer av nytt katolsk årsskrift, med utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2014

Årets utgave av SEGL har som hovedtema en dimensjon ved kjærligheten som er lite fremhevet i vår tid: VENNSKAP. Dette er også et mulig fellesperspektiv i historiene til SEGLs intervjuobjekter, nemlig Jon Fosse og Ulf og Birgitta Ekman. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2015

Årets hovedtema er døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016

2016-utgaven av SEGL har som hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i 2016 ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2017

Sjette årgang av et årsskift som løfter frem katolsk humanisme. Årets hovedtema er SANT MENNESKE, og trappistmunken THOMAS MERTON portretteres. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL 2018 - katolsk tidsskrift for religion og samfunn

Årets hovedtema er KRISTEN - RETT OG SLETT, og martyrerkebiskopen OSCAR ROMERO portretteres. Årsskriftet er en skattkiste av artikler om teologi, spiritualitet, historie, samfunn, litteratur etc. og er gjennomgående vakkert illustrert. 

kr 240
Norman, Edward:

SEKULARISERING

Sekularisering er et stort problem i hele den vestlige verden. Alle kirkesamfunn berøres av dette. Anglikaneren Norman mener imidlertid at den kirke som idag sterkest markerer seg mot denne utviklingen, er Den katolske kirke. 

kr 198
Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph:

SEKULARISERINGENS DIALEKTIKK - om fornuft og religion

Filosofen Habermas' og kuriekardinal Ratzingers debatt om fornuft og tro. 

kr 220
Sudbrack, Joseph SJ:

SOM EN KRANS AV BLOMSTRENDE VEKSTER - vitnesbyrd om rikdommen i den kristne mystikk

Joseph Sudbrack behandler i denne boken en rekke kristne mystikere og viser sammenhenger og paralleller med de andre verdensreligioner. 

kr 230
Wallner, Karl Joseph:

SONING - AKTUELT I DAG? - et kristent nøkkelbegrep

Boken søker å gi dagens troende mennesker svar på viktige spørsmål om lidelse, soning, stedfortredelse og oppofring. 

kr 140
Pasco, Rowanne:

SVAR PÅ 101 SPØRSMÅL OM DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME

En bok for alle som som ønsker å vite og forstå hva Den katolske kirke lærer, basert på den langt mer omfattende teksten i Den katolske kirkes katekisme. 

kr 269
Quenardel, dom Olivier OCSO:

SYV GANGER SYV - hjerteslag for klosterlivet

Abbeden i Cîteaux mediterer over den vanligste formen for vestlig klosterliv, den som i dag er utbredt over hele verden og som følger sankt Benedikts Regel. Boken er intet mindre enn hjerteslag for klosterlivet. 

kr 198
Lars Roar Langslet:

TANKER OM TRO

Et personlig regnskap for å ordne og utprøve egne refleksjoner om den gaven troen har vært i forfatterens liv. Forord av biskop Bernt Eidsvig. 

kr 120
Hauken, Aage OP:

TEOLOGI FOR DET TREDJE ÅRTUSEN - essays

En essaysamling som viderefører pater Haukens tanker om begrepet "det katolske". 

kr 198
Álvarez, Tomás:

TERESA AV AVILA - Guds vagabond

En kortfattet og sakkyndig fremstilling av ordensgrundleggeren, kirkelæreren, nonnen og helgenen Teresa av Avila. 

kr 350
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

TIDEBØNNENE - BIND II: Faste

Bind II av den nye, komplette utgaven av Liturgia Horarum, DEN KATOLSKE KIRKES TIDEBØNNER, på norsk. Bindet har tekster til FASTETIDEN. 

kr 350
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

TIDEBØNNENE - BIND III: Påske

Bind III av den nye, komplette utgaven av Liturgia Horarum, DEN KATOLSKE KIRKES TIDEBØNNER, på norsk. Breviaret har tekster til PÅSKETIDEN. 

kr 350
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

TIDEBØNNENE - BIND IV: Det alminnelige kirkeår

Bind IV av den nye, komplette utgaven av Liturgia Horarum, DEN KATOLSKE KIRKES TIDEBØNNER, på norsk. Breviaret har tekster til DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Vis antall  
Resultater 161 - 180 av 209

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 12:40 22.04.2019