• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 81 - 100 av 209

kr 229
Stinissen, Wilfrid OCD:

JEG DØR IKKE, JEG GÅR INN I LIVET - en bok om døden og evigheten

Døden er kanskje ett av vår tids siste tabutemaer - noe vi helst ikke snakker om. 

kr 289
Hauken, Aage OP:

Jerusalems murer

Ny, spennende utgivelse fra St. Olav forlag! Pater Aage Haukens Jerusalems murer: Streiftog i Midt-Østen. Jerusalems murer går tilbake til studieopphold ved École Biblique i 1979 og 1981, men materiale fra senere opphold er også tatt med. 

kr 230
Jaschke, Helmut:

JESUS, MYSTIKEREN

Denne boken kan være en hjelp til konsekvent å forstå Jesus ut fra hans mystiske erfaring. Denne erfaringen har sitt grunnlag i den jødiske tradisjon, og bør være en enkel nøkkel til forståelse for den kristne trospraksis. 

kr 149
Trevor, Meriol & Caldecott, Léonie:

JOHN HENRY NEWMAN - de tvilendes apostel

En kort, men allikevel grundig innføring i kardinal Newmans liv og virke. Den store teologen ble saligkåret av pave Benedikt XVI i Birmingham 19. september 2010. 

kr 290
Ratzinger, Joseph:

JORDENS SALT - kristendom og Den katolske kirke ved årtusenskiftet

Kardinal Ratzinger (vår nåværende pave Benedikt XVI) i samtale med en ikke-troende journalist om alle vesentlige sider ved dagens religiøse situasjon. 

kr 268
Ratzinger, Joseph:

KALT TIL FELLESSKAP - å forstå Kirken i dag

Kardinal Joseph Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI, foretar her en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten, menigheten og Kirken som communio, fellesskap. 

kr 129
Den hellige Albert, patriark av Jerusalem:

KARMELS REGEL

Den opprinnelige regel for den Salige Jomfru Maria av Karmelbergets Orden, gitt av den hellige Albert, patriark av Jerusalem, korrigert, endret og stadfestet av Innocens IV. 

kr 100
Johannes Paul II:

KATEKESEN

En utredning om katekesen, en av Kirkens viktigste oppgaver. 

kr 329
Barron, Robert:

KATOLISISME - en reise til troens hjerte

HVA ER KATOLISISME? En 2000 år gammel levende tradisjon? Et verdenssyn? En livsstil? Et fellesskap? Et mysterium? P. Barron utforsker disse og flere spørsmål idet han levendegjør troens mysterium for en ny generasjon. 

kr 285
Franzen, August:

KATOLSK KIRKEHISTORIE

En utfyllende oversikt over Den katolske kirkes historie, på bakgrunn av politisk, sosial og allmenn idé- og kulturhistorie. 

kr 329
Liv Hegna (red.):

KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

Den katolske kirkes historie i Norge - fra kristningen til i dag. 

kr 150
Fjeld, Arne OP:

KATOLSK TRO OG KRISTENLIV

Innføring i katolsk tro. 

kr 150
Halvorsen, Per Bjørn OP:

KATOLSKE PREKENER

En prekensamling av sjelden dybde og klarhet - skrevet av dominikanerpater, patristiker, kirkehistoriker og forfatter Per Bjørn Halvorsen (1939-2007). 

kr 198
Benedikt XVI:

KIRKEFEDRENE - fra Klemens av Roma til Augustin

Pave Benedikt XVI presenterer de mest sentrale kirkefedrene frem til Augustin. Fra onsdagskatekesene 2007/2008. 

kr 298
Gran, John Willem:

KIRKENS TRO - historien om trosbekjennelsens tilblivelse

En tilnærmet popularisering av et seriøst kirkehistorisk emne: utviklingen av den nikensk-konstantiopolitanske trosbekjennelse. 

kr 198
Guedes, Nuno Magalhaes:

KJÆRE PAVE - fra Lolek til Johannes Paul II

Historien om Den salige Johannes Paul II fortalt for barn, vakkert illustrert. 

kr 98
Benedikt XVI:

KJÆRLIGHET I SANNHET - encyklikaen Caritas in Veritate

Pave Benedikt XVIs tredje encyklika, offentliggjort 7. juli 2009 - om Den katolske kirkes sosiallære. 

kr 238
Klara av Assisi, Den hellige:

KLARA AV ASSISIS SKRIFTER

Frans av Assisi er kjent verden over, både i og utenfor de kristnes rekker. Mindre kjent er Klara av Assisi (1194-1253), Frans’ første kvinnelige etterfølger.K laras egne skrifter er den beste kilden til kunnskap om denne fascinerende kvinnen. I denne bok 

kr 99
Kempis, Thomas a:

KRISTI ETTERFØLGELSE

E-BOK! Nest etter Bibelen har dette vært den mest utbredte åndelige bok i vår kultur. Den flamske augustinermunken Kempis var en av senmiddelalderens aller fremste forfattere av oppbyggelig litteratur. 

kr 198
Kempis, Thomas a:

KRISTI ETTERFØLGELSE

Nest etter Bibelen har dette vært den mest utbredte åndelige bok i vår kultur. Den flamske augustinermunken Kempis var en av senmiddelalderens aller fremste forfattere av oppbyggelig litteratur. Vis antall  
Resultater 81 - 100 av 209

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 16:46 19.04.2019