• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Pavelige tekster/dokumenter feed

Sorter etter:

kr 198
Benedikt XVI:

APOSTLENE OG KRISTI FØRSTE DISIPLER - et blikk på Kirkens første tid

De første av disse 31 katekesene av pave Benedikt XVI omhandler Kirkens opprinnelse og mysterium. Dernest tegner paven portretter av de tolv apostlene og andre betydningsfulle personer fra Kirkens første tid. 

kr 220
Johannes Paul II:

DAGSORDEN FOR DET TREDJE ÅRTUSEN

Ti bud for et nytt årtusen, fra pave Johannes Paul IIs egen penn. 

kr 140
Johannes Paul II:

EVANGELIUM VITAE - om menneskelivets verdi og ukrenkelighet

Livets evangelium - en encyklika. Med henvisninger til Bibelen og annen religiøs litteratur peker pave Johannes Paul II på verdien menneskelivet har i kristendommen. 

kr 198
Benedikt XVI:

FEDRE OG LÆRERE - fra Leo den store til Peter Lombard

Pave Benedikt XVI presenterer de mest innflytelsesrike kirkelige fedre og lærere fra det femte til det tolvte århundre: Benedikt, Anselm, Bernard og Gregor den store, for å nevne noen. 

kr 98
Benedikt XVI:

FRELST I HÅPET - encyklikaen Spe Salvi

Pave Benedikt XVIs andre encyklika, publisert i november 2007 - om det kristne håp. 

kr 98
Benedikt XVI:

GUD ER KJÆRLIGHET - encyklikaen Deus Caritas Est

Pave Benedikt XVIs første encyklika, hvor han løfter frem det mest fundamentale kall for alle kristne: At vi skal elske. 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Joseph kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse.En moderne klassiker. 

kr 290
Ratzinger, Joseph:

JORDENS SALT - kristendom og Den katolske kirke ved årtusenskiftet

Kardinal Ratzinger (vår nåværende pave Benedikt XVI) i samtale med en ikke-troende journalist om alle vesentlige sider ved dagens religiøse situasjon. 

kr 268
Ratzinger, Joseph:

KALT TIL FELLESSKAP - å forstå Kirken i dag

Kardinal Joseph Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI, foretar her en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten, menigheten og Kirken som communio, fellesskap. 

kr 100
Johannes Paul II:

KATEKESEN

En utredning om katekesen, en av Kirkens viktigste oppgaver. 

kr 198
Benedikt XVI:

KIRKEFEDRENE - fra Klemens av Roma til Augustin

Pave Benedikt XVI presenterer de mest sentrale kirkefedrene frem til Augustin. Fra onsdagskatekesene 2007/2008. 

kr 98
Benedikt XVI:

KJÆRLIGHET I SANNHET - encyklikaen Caritas in Veritate

Pave Benedikt XVIs tredje encyklika, offentliggjort 7. juli 2009 - om Den katolske kirkes sosiallære. 

kr 198
Pave Frans:

LAUDATO SI' - Lovet være du

Pave Frans' miljøencyklika hvor han oppfordrer oss til å ta vare på jorden, vårt felles hjem. 

kr 230
Ratzinger, Joseph:

LITURGIENS ÅND

En bred gjennomgang av den dypere mening med liturgiens utvikling og forskjellige former, utarbeidet av kardinal Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI. 

kr 100
Johannes Paul II:

MENNESKENES FRELSER - encyklikaen Redemptor Hominis

Encyklikaen Redemptor Hominis - Johannes Paul II om hvordan han opplever evangeliet og Kirken i sin tid. 

kr 100
Johannes Paul II:

OM ARBEIDETS VERDIGHET - encyklikaen Laborem Exercens

Pave Johannes Paul IIs encyklika har som bakgrunn pave Leo XIIIs "Rerum novarum". 

kr 192
Johannes Paul II:

ROMERSK TRIPTYKON

Den person som trer frem for oss i denne samlingen med meditasjonstekster, er ikke bare prelaten og teologen pave Johannes Paul II, men like meget mennesket, som i disse tekstene gir uttrykk for sin religiøse følelse og tro. 

kr 198
Habermas, Jürgen & Ratzinger, Joseph:

SEKULARISERINGENS DIALEKTIKK - om fornuft og religion

Filosofen Habermas' og kuriekardinal Ratzingers debatt om fornuft og tro. 

kr 248
Johannes Paul II:

TRO OG FORNUFT - encyklikaen Fides et Ratio

Pave Johannes Paul IIs encyklika om forholdet mellom tro og fornuft 

  • «« Første
  • « Forrige
  • 1
  • Neste »
  • Siste »»


Vis antall  
Resultater 1 - 19 av 19
Sist oppdatert: 16:43 18.04.2019