• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Katolsk tro feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 1 - 20 av 38

kr 375
Barron, Robert:

CATHOLICISM dvd-serie

En unik, global og intim reise som åpenbarer «den katolske greia» i hele sin dybde og skjønnhet. Utgivelsen kommer i en boks med fem DVD-er, tekstet på norsk, svensk, polsk og engelsk. Hver episode er på ca. 60 minutter. 

kr 129
Bischofberger, Erwin:

DEN KATOLSKE KIRKE I LOMMEFORMAT

En orientering om Den katolske kirkes tro og lære. Her behandles paveembedet, Bibelen, sakramentene, Maria og helgenene - og fremfor alt Kirkens kjernepunkt: Guds åpenbaring i Jesus Kristus. 

kr 198
Den katolske kirke i Norge:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME - kompendium

En sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap. 

kr 329
Den katolske kirke:

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKSIME

En samlet fremstilling av Kirkens tro og den katolske lære, godkjent av pave Johannes Paul II i 1992. 

kr 329
Stinissen, Wilfrid OCD:

DEN NYE VINEN - om Åndens frukter

Er det mulig for et menneske å leve et himmelsk liv allerede her på jorden? Eller sagt med andre ord: Er det realistisk å tro at Guds vilje kan skje i mitt liv her «på jorden slik som i himmelen»? Og hvis svaret er ja, hvordan ser et slikt liv ut? 

kr 298
Ekman, Ulf & Birgitta:

DEN STORE OPPDAGELSEN - vår vei til Den katolske kirke

ULF & BIRGITTA EKMAN er det svenske ekteparet som i 2014 skapte overskrifter verden over da de konverterte til Den katolske kirke. Vi følger deres spennende vei gjennom tvil, kriser og vanskeligheter. 

kr 329
Hansen, Fredrik (red.):

DET ANNET VATIKANKONSIL - dokumenter

Det annet vatikankonsils dokumenter i ett bind. I dette høytidelige kirkemøtet, innledet oktober 1962, søkte Den katolske kirke å videreføre og tydeliggjøre troens budskap i møte med Kirkens utfordringer og verden av i dag. 

kr 329
Ellert Dahl OP:

DET LEVENDE TREET | Vår trosarv gjennom tidene

Dominikanerpater Ellert Dahl tar i denne boken for seg intet mindre enn den kristne tros utvikling helt fra utgangspunktet i Det gamle testamentet og frem til vår tid. 

kr 329
Baglio, Matt:

EN EKSORSIST BLIR TIL

Pater Gary Thomas tjenestegjorde som vanlig menighetsprest da hans biskop ba ham reise til Roma for opplæring i eksorsisme. Som lærling hos en veteraneksorsist ble øynene hans åpnet for en side ved katolsk tro han tidligere ikke hadde forholdt seg til. 

kr 240
Kasper, Walter kardinal:

ENHETENS SAKRAMENT

I denne boken tar kardinal Kasper opp den indre sammenheng mellom eukaristi og Kirke og vil gi en dypere forståelse av denne - både til hjelp for oss i vårt personlige liv og for livet i Kirken. 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Joseph kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse.En moderne klassiker. 

kr 249
Higgins, Michael W.:

JEAN VANIER | Hjertets tenker

Jean Vanier er best kjent som grunnlegger av L’Arche-fellesskapet, som har opprettet trygge og gode hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne over store deler av verden. 

kr 268
Ratzinger, Joseph:

KALT TIL FELLESSKAP - å forstå Kirken i dag

Kardinal Joseph Ratzinger, vår nåværende pave Benedikt XVI, foretar her en analyse av Kirkens opprinnelse og vesen og dens viktigste embeter: petersembetet og bispeembetet. Han omtaler også prestetjenesten, menigheten og Kirken som communio, fellesskap. 

kr 329
Barron, Robert:

KATOLISISME - en reise til troens hjerte

HVA ER KATOLISISME? En 2000 år gammel levende tradisjon? Et verdenssyn? En livsstil? Et fellesskap? Et mysterium? P. Barron utforsker disse og flere spørsmål idet han levendegjør troens mysterium for en ny generasjon. 

kr 150
Fjeld, Arne OP:

KATOLSK TRO OG KRISTENLIV

Innføring i katolsk tro. 

kr 198
Hahn, Scott:

LAMMETS NATTVERD - messen som himmelen på jorden

Om sammenhengen mellom Johannes’ Åpenbaring og messen. Messen er en uendelig rik virkelighet, og teologisk sett finnes det mange tilnærmingsmåter til denne virkeligheten. Den eskatologiske tilnærming som benyttes i denne boken er en av de mest fruktbare. 

kr 329
Hahn, Scott:

LIVGIVENDE TEGN - 40 katolske skikker og deres bibelske røtter

Den bestselgende forfatteren Scott Hahns spennende guide til 40 katolske skikker og tradisjoner. 

kr 298
Stinissen, Wilfrid OCD:

MARIA I BIBELEN OG I VÅRT LIV

Til den som innvender at Den hellige skrift bare taler ytterst sparsomt om Maria, kan en svare at Skriften begynner og slutter med Maria. Om Marias helt spesielle plass i Den katolske kirkes kultus. 

kr 190
Hauken, Aage OP:

MODERNE KIRKEFEDRE - katolsk teologi gjennom hundre år

Forfatteren viser hvordan moderne teologi finner sitt utgangspunkt i oldkirken. 

kr 229
Hansen, Fredrik:

MYSTERIUM OG INSTITUSJON - Det annet vatikankonsil om kirken

I denne innføringen i Lumen Gentiums lære om Kirken forklarer p. Fredrik Hansen konstitusjonens forhistorie, tilblivelse under konsilet, rike innhold, mottagelse og iverksettelse. Vis antall  
Resultater 1 - 20 av 38
Sist oppdatert: 16:43 18.04.2019