• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Diverse feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 1 - 20 av 28

kr 200
Billings, Evelyn og Westmore:

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler. 

kr 349
Emma Ulrikke Weiglin Eriksen:

DE GYLDNE DAGENE - kirkeåret og katolske festdager med barn

Vår mor Kirken gir oss en skattkiste av muligheter til å feire det liturgiske året hjemme, akkurat der vi lever våre liv med brødsmuler og kosedyr, stryketøy og bekymringer. 

kr 329
Baglio, Matt:

EN EKSORSIST BLIR TIL

Pater Gary Thomas tjenestegjorde som vanlig menighetsprest da hans biskop ba ham reise til Roma for opplæring i eksorsisme. Som lærling hos en veteraneksorsist ble øynene hans åpnet for en side ved katolsk tro han tidligere ikke hadde forholdt seg til. 

kr 329
John L. Allen Jr.:

FORFULGT - DEN GLOBALE KRIGEN MOT KRISTNE

Fra Irak og Egypt til Sudan og Nigeria, fra Indonesia til det indiske subkontinent er kristne i det tidlige 21. århundre verdens mest forfulgte religiøse gruppe. En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., beskriver og analyserer. 

kr 99
Den luthersk-romersk-katolske kommisjon for kristen enhet:

FRA KONFLIKT TIL FELLESSKAP

Felles luthersk-katolsk minnemarkering av Reformasjonen, 2017. Rapport fra den luthersk-romersk-katolske kommisjon for kristen enhet. 

kr 259
Tornielli, Andrea:

FRANS - paven fra den nye verden

Hvem er pave Frans, historiens første pave fra det amerikanske kontinent? Hvordan forstår han sitt kall til å tjene Kristus, Kirken og verden? 

kr 198
Marius Timmann Mjaaland (red.):

INGEN ADGANG TIL RIKET? Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2

Et kritisk søkelys på Grunnlovens §2, som utelukket jesuitter, munkeordener og jøder adgang til Riket - basert på et seminar i forbindelse med Grunnlovens jubileum i 2014. 

kr 99
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

E-BOK! Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. 

kr 198
David:

INGEN VEI UTENOM - om oppgjøret med en katolsk biskop

Da det i april 2010 ble kjent at biskop Georg Müller av Trondheim fratrådte sitt embede på grunn av overgrep mot en mindreårig, ble Den katolske kirke i Norge rystet i grunnvollene. Den utsatte forteller her sin historie, under pseudonym. I salg fra 1/12. 

kr 249
Higgins, Michael W.:

JEAN VANIER | Hjertets tenker

Jean Vanier er best kjent som grunnlegger av L’Arche-fellesskapet, som har opprettet trygge og gode hjem for mennesker med nedsatt funksjonsevne over store deler av verden. 

kr 129
Den hellige Albert, patriark av Jerusalem:

KARMELS REGEL

Den opprinnelige regel for den Salige Jomfru Maria av Karmelbergets Orden, gitt av den hellige Albert, patriark av Jerusalem, korrigert, endret og stadfestet av Innocens IV. 

kr 329
Liv Hegna (red.):

KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

Den katolske kirkes historie i Norge - fra kristningen til i dag. 

kr 150
Bliksrud, Liv (red.):

KRITIKK OG TRO - tekster av Sigrid Undset

Tekster av Sigrid Undset, for første gang i bokform. De fleste er hentet fra katolske blader og tidsskrifter. 

kr 150
Foss, Ragnhild (red.):

LATINSKE HYMNOR OG SEKVENSAR

En fremstilling av hymner som ble sunget i Norge allerede før reformasjonen og som fortsatt er i bruk. 

kr 240
Hadland, Anne Bente OP & Thomassen, Magdalene (red.):

LIDELSE OG OMSORG VED LIVETS SLUTT - en debattbok om eutanasi

Den direkte foranledning til denne boken er hyrdebrevet fra Nordens katolske biskoper – Omsorg for livet – som ble offentliggjort i februar 2002. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets sluttfase, derunder problemet eutanasi. 

kr 298
G.K. Chesterton:

ORTODOKSI

En klassiker innen apologetikk. Chestertons skarpsynte betraktninger, vittige formuleringer og uvanlige evne til å spissformulere og vinkle spørsmål på utfordrende og humoristisk vis, kommer til sin fulle rett. 

kr 169
Müller, Pater Olav:

PATEREN DYPPER PENNEN - katolsk skjemt og alvor

E-BOK! P. Olav Müller deler anekdoter og milepeler fra sitt lange presteliv, begivenheter som – særlig i ettertid – kaller på den glade latter. I bokens andre del presenteres et utvalg fra hans skattkammer av foredrag og andre skriverier. 

kr 298
Müller, Pater Olav:

PATEREN DYPPER PENNEN - katolsk skjemt og alvor

P. Olav Müller deler anekdoter og milepeler fra sitt lange presteliv, begivenheter som – særlig i ettertid – kaller på den glade latter. I bokens andre del presenteres et utvalg fra hans skattkammer av foredrag og andre skriverier. 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn 2013

Årets SEGL har som hovedtema bønn og humanitet. Gjennom en mengde artikler og intervjuer søker man å belyse spørsmål som: Hva er det sant menneskelige? Finnes det en særegen katolsk forståelse av mennesket, av humaniteten? 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2012

Første nummer av nytt katolsk årsskrift, med utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. Vis antall  
Resultater 1 - 20 av 28

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 16:53 18.04.2019