• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv ut

Oversikt feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 1 - 20 av 209

kr 198
Wang, Meg:

365 HISTORIER FRA BIBELEN

Denne flott illustrerte barnebibelen, med en liten historie for hver av årets 365 dager, egner seg for barn fra fireårsalderen og oppover. Oversettelsen er spesielt tilpasset katolske barn, med imprimatur av biskop Eidsvig. 

kr 495
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

ANTIFONARIUM - BIND I: Advent og jul

Bind nr. I av musikk til tidebønnene - for ADVENT OG JULETID. Omfatter melodier til tekstene i TIDENBØNNENE BIND I. 

kr 495
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

ANTIFONARIUM - BIND III: Påsken

Bind nr. III av musikk til tidebønnene - for PÅSKETIDEN. Omfatter melodier til tekstene i TIDENBØNNENE BIND III. 

kr 549
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

ANTIFONARIUM - BIND IV: Det alminnelige kirkeår

Bind nr. IV av musikk til tidebønnene - for DET ALMINNELIGE KIRKEÅR. Omfatter melodier til tekstene i TIDENBØNNENE BIND IV. 

kr 495
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

ANTIFONARIUM – BIND II: Faste

Bind nr. II av musikk til tidebønnene - for FASTETIDEN. Omfatter melodier til tekstene i TIDENBØNNENE BIND II. 

kr 198
Benedikt XVI:

APOSTLENE OG KRISTI FØRSTE DISIPLER - et blikk på Kirkens første tid

De første av disse 31 katekesene av pave Benedikt XVI omhandler Kirkens opprinnelse og mysterium. Dernest tegner paven portretter av de tolv apostlene og andre betydningsfulle personer fra Kirkens første tid. 

kr 149
Doyle, Christopher:

BARNAS EGEN BOK OM HELGENER

Presentasjon av et utvalg helgener, vakkert illustrert. 

kr 149
Burrin, Angela M.:

BARNAS EGEN BOK OM KORSVEIEN

Denne boken gjør korsveien levende for barna. Vakre illustrasjoner og enkle, gripende tekster til hver stasjon hjelper barna å forstå hva som skjedde med Jesus da han måtte gå den tunge veien til Golgata. 

kr 149
Burrin, Angela M.:

BARNAS EGEN BOK OM MESSEN

Messen og messeleddene forklart for barn, gjennom illustrerende og velkjente episoder fra Bibelen. Gjenstander i kirkerommet forklares, og man finner et utvalg klassiske bønner. 

kr 149
Burrin, Angela M.:

BARNAS EGEN BOK OM ROSENKRANSEN

I denne vakkert illustrerte barneboken lærer barna å be rosenkransen og meditere over rosenkransens mysterier. 

kr 149
Burrin, Angela M.:

BARNAS EGEN BOK TIL FØRSTEKOMMUNION

Gavebok/minnebok til førstekommunion. Her kan barna lime inn bilder, skrive minner osv. fra den store dagen. De presenteres for utvalgte bibelhistorier med eukaristiske motiver, samt de mest sentrale bønnene. 

kr 149
Burrin, Angela M.:

Barnas egen dåpsbok

I denne vakkert illustrerte boken lærer barna hva som skjedde den dagen de ble døpt. Den katolske dåpsseremonien forklares trinn for trinn, og viktige bibelhistorier fortelles. 

kr 79
Gran, John Willem:

BERNHARD AV CLAIRVAUX - en helgen for vår tid

Biskop John Willem Gran OCSO om sin ordensbror Bernhard av Clairvaux. Utgitt i samarbeid med forlaget Maximilian. 

kr 300
Imbach, Joseph:

BIBELENS GLEDER - en praktisk veiledning i bibeltolkning

Å finne ut av Kirkens hellige skrifter er en oppgave for skrifttolkere, som må analysere Bibelen etter en rekke forskjellige prinsipper. Imbach tar på seg denne oppgaven og løser den på en spennende måte, med tydelig humørfylte innslag. 

kr 200
Billings, Evelyn og Westmore:

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler. 

kr 170
Hauken, Aage OP:

BISKOP OG MARTYR - to oldkirkelige profiler

To kjente martyrer, Ignatius av Antiokia og Polykarp av Smyrna, settes inn i sin historiske og teologiske sammenheng. 

kr 198
Drouilly, Francois:

BØNN FOR EN NY KIRKE - 15 meditasjoner med maristenes grunnlegger Jean

Disse meditasjonene innbyr til ettertanke rundt det mot og den uselviskhet Maria viste – og som ikke bare maristpatrene, men vi alle er kalt til å etterligne. 

kr 198
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

BØNNEBOK - for Den katolske kirke (kunstskinn)

Bønnebok for Den katolske kirke er en skattkiste. Inneholder bønner og andakter for kirkeårets fester og merkedager, helgendager året igjennom og rituale for alle sakramentene. 

kr 290
Norsk Katolsk Bisperåd (red.):

BØNNEBOK - for Den katolske kirke (skinn)

Bønnebok for Den katolske kirke er en skattkiste. Inneholder bønner og andakter for kirkeårets fester og merkedager, helgendager året igjennom og rituale for alle sakramentene. 

kr 240
Guardini, Romano:

BØNNENS FORSKOLE

Den kjente tyske religionsfilosof og kulturpersonlighet Romano Guardinis klassiker om bønn. Bønnen har mange skoler - fremfor alt Jesu skole; men også den skole Kirken har innrettet i sin liturgi, og de store helgeners skole. Vis antall  
Resultater 1 - 20 av 209

Kampanjeprodukter

BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

kr 200
BILLINGSMETODEN - for naturlig familieplanlegging

Metode for naturlig familieplanlegging uten bruk av kunstige hjelpemidler.

Sist oppdatert: 12:33 22.04.2019