• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

OM ARBEIDETS VERDIGHET - encyklikaen Laborem Exercens

Forfatter: Johannes Paul II
Oversettelse: Erik Mørstad
Utgivelsesår: 1982
ISBN: 82-7024-031-1
Format: Heftet
Sider: 70
Pris: kr 100     Kjøp

Den 15. mai 1891 sendte pave Leo XIII ut encyklikaen "Rerum Novarum". Det var et epokegjørende arbeid; her grep Kirkens øverste leder inn i debatten om de sosiale problemer det moderne samfunn førte med seg og ga klar beskjed om hvor Kirken sto i dette spørsmål. I anledning 90-årsjubileet for encyklikaen, sendte Johannes Paul II i 1981 encyklikaen LABOREM EXERCENS - OM ARBEIDETS VERDIGHET.

Den 15. mai i år var det nitti år siden Leo XIII offentliggjorde det epokegjørende rundskrivet som begynner med ordene "Rerum novarum". For det "sosiale spørsmål" var han den store pave. I anledning dette minnet, vil jeg gjerne vie dette foreliggende dokument det menneskelige arbeid; ja, egentlig vil jeg vie det selve mennesket, mennesket slik det befinner seg innenfor rammen av den verdensomspennende virkelighet som arbeidets verden viser oss. I det rundskrivet jeg offentliggjorde like etter jeg hadde tiltrådt tjenesten på Peters romerske Stol, "Redemptor hominis", sa jeg at mennesket "er den hovedvei som Kirken må ta når den skal utføre sin misjon" (4), og dét på grunn av den uutgrunnelige hemmelighet som forløsningen i Kristus er; men da er det også nødvendig gang på gang å vende tilbake til denne vei og følge den på ny og på ny etter de syn den viser oss om hele rikdommen og samtidig hele møyen ved menneskets liv på jorden.

Johannes Paul II, fra innledningen


Relaterte produkter

ROMERSK TRIPTYKON
Johannes Paul II

kr 192

kr 220
KATEKESEN
Johannes Paul II

kr 100

Sist oppdatert: 16:58 19.04.2019