• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

KIRKENS TRO - historien om trosbekjennelsens tilblivelse

Forfatter: Gran, John Willem
Utgivelsesår: 2011
ISBN: 978-82-7024-234-4
Format: Innbundet
Sider: 298
Utgave: 1
Pris: kr 298     Kjøp

I kjølvannet av biskop John Willem Grans deltakelse i Det annet vatikankonsil (1962-1965), ble hans interesse for de økumeniske kirke­møtenes histo­rikk vakt. I memoarbindet terskelen (Aschehoug) skrev han om sine opplevelser under storparten av konsilet, men knapt inngående nok. Derfor følte han behov for å følge opp med boken Det Annet Vatikankonsil, Oppbrudd og Fornyelse (St. Olav forlag).

Som pensjonist innledet han et studium av Kirkens syv første kon­siler, de eneste som er godkjente som økumeniske av både Den katolske og Den ortodokse kirke, samt av trossam­funn­ene oppstått i kjølvan­net av refor­masjonen. Hans fokus i denne boken er de seks første av disse konsilene, siden de eier en felles rød tråd: trosbekjennel­sene, med det ni­kensk-kon­stantinopo­litanske credo som utviklingens alfa og omega. Boken er ment som en tilnær­met popu­la­rise­ring av et seri­øst kirkehistorisk emne, og ikke myntet på eksperter.

John Willem Gran, kulturpersonligheten og cisterciensermunken som ble biskop i Oslo katolske bispedømme (1964-1983), døde skjærtorsdag 20. mars 2008 i Paris. Hans manus var da tilnærmet komplett. Boken utgis derfor posthumt, med forord av og anbefaling fra biskop Bernt Eidsvig og faglig bistand fra patristikeren Karl Johan Skeidsvoll.

"Det gleder meg stort at St. Olav forlag har maktet å publisere post mortem min forgjenger og venn biskop Grans bok om de seks første økumeniske konsiler. Gjennom denne hedrer vi hans minne. I sine siste år talte han med meg flere ganger om dette prosjektet, som lå hans hjerte nært"  (fra biskop Eidsvigs forord).


Relaterte produkter


Sist oppdatert: 13:04 22.04.2019