• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

FORFULGT - DEN GLOBALE KRIGEN MOT KRISTNE

Forfatter: John L. Allen Jr.
Oversettelse: Ståle Johannes Kristiansen
Originaltittel: The Global War on Christians. Dispatches from the Front Lines of Anti-Christian Persecution
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-7024-298-6
Format: Heftet
Sider: 384
Utgave: 1
Pris: kr 329     Kjøp

En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., bruker sin enestående kunnskap om internasjonal politikk og sin religiøse innsikt for å undersøke den bekymringsfulle og verdensomspennende forfølgelsen av kristne. Fra Irak og Egypt til Sudan og Nigeria, fra Indonesia til det indiske subkontinent, er kristne i det tidlige 21. århundre verdens mest forfulgte religiøse gruppe. Ifølge den sekulære International Society for Human Rights er åtti prosent av alle brudd på religionsfriheten i verden i dag rettet mot kristne. I praksis er vi i vår tid vitne til fremveksten av en ny generasjon martyrer. Underliggende denne globale krigen mot kristne er den demografiske virkelighet at mer enn to tredjedeler av verdens 2,3 milliarder kristne nå bor utenfor Vesten, ofte som et beleiret mindretall blant en fiendtlig majoritet – enten det er islamsk fundamentalisme i Midtøsten og deler av Afrika og Asia, hinuradikalisme i India eller statlig pålagt ateisme i Kina og Nord-Korea. I Europa og Nord-Amerika møter kristne politiske og juridiske utfordringer som truer religionsfriheten.

Allen avslører de store truslene og beskriver innsiktsfullt hva som gjøres og bør gjøres for å stanse grusomhetene.

Tema for denne boken er det store religiøse dramaet som utspiller seg ved begynnelsen av det 21. århundre. Dramatiske hendelser som de fleste mennesker i den vestlige verden knapt kjenner til: den globale krigen mot kristne. Vi snakker ikke om en metaforisk «krig mot religion» i Europa og USA, en krig som utkjempes i symbolsk terreng om ulike spørsmål: hvorvidt det er ok å sette opp en julekrybbe ved trappene til tinghuset og så videre. Vi snakker om en voksende bølge av juridisk undertrykkelse, sosial trakassering og direkte fysisk vold – med kristne som den største gruppen forfulgte. Selv om det lyder motstridende i forhold til det populære og stereotype bildet av kristendommen som en mektig og noen ganger undertrykkende størrelse, er kristne i dag uten tvil den mest forfulgte religiøse gruppen i verden, og alt for ofte lider kristendommens nye martyrer i stillhet.

Fra forfatterens innledning

DEL I:
ANTIKRISTEN FORFØLGELSE PÅ VERDENSBASIS
1: Overblikk
2: Afrika
3: Asia
4: Latin-Amerika
5: Midtøsten
6: Øst-Europa

 

DEL II:
MYTER OM DEN GLOBALE KRIGEN MOT KRISTNE
7: Myten om at kristne bare er i fare der hvor de er i minoritet
8: Myten om at ingen kunne forutse denne utviklingen
9: Myten om at alt handler om islam
10: Myten om at det bare er forfølgelse dersom motivene er religiøse
11: Myten om at antikristen forfølgelse er et rent politisk fenomen

 

DEL III:
UTFALL, KONSEKVENSER OG RESPONS
12: Sosiale og politiske følger
13: Åndelige frukter av den globale krigen
14: Hva som må gjøres

 Sist oppdatert: 02:39 21.04.2019