• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKSIME

Forfatter: Den katolske kirke
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 978-82-7024-288-7
Format: Heftet
Sider: 678
Utgave: 2. utgave
Pris: kr 329     Kjøp

Den 11. oktober 1992 overrakte pave Johannes Paul II de troende i hele verden DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME, som han karakteriserte som "en referansetekst for en katekese som er fornyet ut fra troens levende kilder". Tredve år etter åpningen av Det annet Vatikankonsil (1962-1965) ble dermed det ønske som den ekstraordinære bispesynode hadde ytret i året 1985, nemlig at det skulle utarbeides en katekisme for hele den katolske tros- og morallære, oppfylt.

Fem år senere bekreftet Den hellige far den grunnleggende målsetningen for verket: "Å tilby en fullstendig og ren fremstilling av den katolske lære, slik at det blir mulig for alle å lære å kjenne hva Kirken i sitt daglige liv bekjenner, feirer, lever og ber".

Katekismen består av 2700 paragrafer som utførlig beskriver og forklarer den katolske tro. Fotnoter henviser til Bibelen, kirkefedrene og kirkelige dokumenter.

FØRSTE HOVEDDEL tar for seg trosbekjennelsen

ANNEN HOVEDDEL tar for seg feiringen av det kristne mysterium

TREDJE HOVEDDEL tar for seg livet i Kristus

FJERDE HOVEDDEL tar for seg  kristen bønn

Denne utgave - 2. utgave, studieutgave - er i all hovedsak et opptrykk av den norske oversettelsen av 1994 (St. Olav forlag), som er basert på den franske originalteksten av 1992, dog med noen ganske få unntak. Vatikanets offisielle og normative latinske utgave kom ut i 1997, og Katolsk Informasjonstjeneste har foretatt en foreløpig (og ikke offisiell) justering av den norske oversettelsen av 1994 i henhold til den latinske utgave. Paragrafer som er justert innholdsmessig – ikke bare lett språklig – er i denne studieutgaven markert. Teksten før justeringene kan leses på http://www.katolsk.no/tro/kkk/endring.

 

 

 Sist oppdatert: 21:07 13.11.2018