• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME - kompendium

Forfatter: Den katolske kirke i Norge
Originaltittel: Compendium of the Cathechism of The Catholic Church
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 978-82-7024-296-2
Format: Heftet
Sider: 208
Utgave: 2. utgave
Pris: kr 198     Kjøp

I 1992 utkom Den katolske kirkes katekisme, et verk som har hatt stor betydning for katolikker over hele verden. Boken er hittil oversatt til mer enn femti språk. Deltagerne på Den internasjonale kateketiske kongress i 2002 ga uttrykk for et ønske om å lage et kompendium av katekismen. Arbeidet ble utført av en kardinalkommisjon - påbegynt i 2003 og sluttført i 2005.

Boken er en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap.

Foreliggende heftede utgave er innholdsmessig identisk med St. Olav forlags første utgave av kompendiet fra 2007, som er utsolgt fra forlaget.

"Kompendiet som jeg nå forelegger for hele Kirken,
er en tro og pålitelig sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme.
Det inneholder i knapp form alle vesentlige og grunnleggende elementer i Kirkens tro,
og utgjør, slik min forgjenger ønsket det,
et slags vademecum som gjør det mulig for menneskene
- enten de er troende eller ikke -
å få et konkret overblikk over hele den katolske tro."

Pave Benedikt XVI

 Sist oppdatert: 16:32 21.04.2019