• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Vis alle produkter


Avansert søk

Forfattere

Skriv utE-post

VIE DE SAINT OLAF - Olav Haraldsson

Forfatter: Müller, Pater Olav
Oversettelse: Frère Arnaud Rooses, Communauté de Munkeby
Originaltittel: Olav den hellige - Olav Haraldsson
Utgivelsesår: 2014
ISBN: 978-82-7024-290-0
Format: Heftet
Sider: 123
Pris: kr 98     Kjøp

P. Olav Müllers populære lille biografi om helgenkongen, utgitt første gang i 1991, foreligger nå også på fransk – i forbindelse med 1000-årsminnet om Olavs dåp i Rouen, som feires i år. Boken foreligger også på norsk, engelsk og tysk.

FRA FORORDET:

Å skildre personen og helgenen Olav Haraldsson er ikke lett. De skriftlige kilder som omhandler hans liv, er med få unntagelser rundt 200 år yngre enn hans samtid. Ikke alltid er de helt å stole på heller. Vi skal derfor ikke undre oss over at forfattere, som har tatt mål av seg til å skildre mannen Olav, er kommet frem til vidt forskjellige resultater. For den ene er han en brutal psykopat. For den andre en englelik og blodløs helgen. For den tredje en genial hærfører og dyktig konge, som tar kristendommen i bruk for å fremme sine politiske mål. Her kommer det an på øyet som ser.

For å lodde dybden i hellig Olavs sinn kreves mer enn historisk kunnskap. Like viktig er biografens evne og vilje til å komme på bølgelengde med kong Olavs samtid. Hans konversjon og kristenliv kan den best skildre som selv har vandret på blodveien fra hedensk råskap til et liv i tilnærmet samsvar med Hvitekrists vilje.

Den betydning hellig Olav fikk for norsk historie i tiden etter hans død og like til denne dag, er det skrevet mye om. Her spriker meningene mindre. Men å skildre utstrålingen fra den overjordiske helgenkonge uten å kjenne den høyst jordiske Olav Digre, er meningsløst.

 


Relaterte produkter


kr 98
SAINT OLAV - King of Norway
Müller, Pater Olav

kr 98
Olav der Heilige - Olav Haraldson
Müller, Pater Olav

kr 98

Sist oppdatert: 20:32 11.12.2018