Skriv ut Skriv ut
Skriv ut

Spiritualitet feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 41 - 60 av 79

kr 149
Kirvan, John (red.):

LEGG ALT I HERRENS HÅND - tredve dager med Thérèse av Lisieux

En spirituell reise med meditasjonstekster og bønner gjennom dagen, for tredve dager, bygget på den store helgenens tekster. 

kr 268
Merton, Thomas OCSO:

LIV OG HELLIGHET

Trappistmunk, forfatter og fredsaktivist Thomas Merton (1915-1968) beskriver hvordan vi kan inkorporere en spirituell dimensjon i vårt daglige liv. 

kr 329
Hahn, Scott:

LIVGIVENDE TEGN - 40 katolske skikker og deres bibelske røtter

Den bestselgende forfatteren Scott Hahns spennende guide til 40 katolske skikker og tradisjoner. 

kr 298
Stinissen, Wilfrid OCD:

MARIA I BIBELEN OG I VÅRT LIV

Til den som innvender at Den hellige skrift bare taler ytterst sparsomt om Maria, kan en svare at Skriften begynner og slutter med Maria. Om Marias helt spesielle plass i Den katolske kirkes kultus. 

kr 240
Hollings, Michael (red.):

MED KJÆRLIGHET ALENE - daglige lesninger med Thérèse av Lisieux

Denne lille boken gir verdifulle utdrag fra kirkelæreren og helgenen Thérèse av Lisieux' skrifter, i form av daglige lesninger som gir oss dypere innsikt i sentrale deler av katolsk trosliv. 

kr 210
Woods, Richard OP:

MYSTIKK OG PROFETISK HANDLING - trekk ved den dominikanske tradisjon

Dominikanerordenens spiritualitet er rik og mangfoldig. Boken presenterer særlig tre fremragende representanter: Thomas Aquinas, Mester Eckhart og Katarina av Siena. 

kr 200
Stinissen, Wilfrid OCD:

NATTEN ER MITT LYS

Forfatteren innvier oss i Den hellige Johannes av Korsets verden. Den mørke natt er en obligatorisk etappe på veien mot Gud. Enhver som tar sin tro på alvor, må gjennom denne etappen. 

kr 198
Sweet, sr. Anne Elizabeth:

NÅR LYSET STRÅLER FREM

Refleksjonene i denne andaktsboken for advents- og juletiden er basert på dagens responsoriumsalme. Forfatteren er cisterciensernonne ved Tautra Mariakloster i Trøndelag. 

kr 169
Guardini, Romano:

OM HELLIGE TEGN

Den kjente tyske religionsfilosof og kulturpersonlighet Romano Guardini (1885-1968) tar i denne boken for seg tegn og symboler som hører til det kristne livs daglige praksis. Leseren hjelpes til å fatte den virkelighet som ligger skjult bak disse. 

kr 160
Ignatius av Loyola, Den hellige:

PILEGRIMENS BERETNING

Det er gjennom hans egen fremstilling vi i denne boken møter Ignatius av Loyola (1491 – 1546), en av de store ledere og helgener i Den katolske kirke. Beretningen om hans liv kan jevnføres med levnedsbeskrivelser som Augustins Bekjennelser. 

kr 192
Johannes Paul II:

ROMERSK TRIPTYKON

Den person som trer frem for oss i denne samlingen med meditasjonstekster, er ikke bare prelaten og teologen pave Johannes Paul II, men like meget mennesket, som i disse tekstene gir uttrykk for sin religiøse følelse og tro. 

kr 248
Stinissen, Wilfrid OCD:

SANT MENNESKE

Med denne boken hjelper karmelittpater Wilfrid Stinissen oss til å forstå den menneskelige natur og hvordan vi skal betrakte menneskets opprinnelse og mål. Menneskenes reise beskrives ved hjelp av Bibelen og den kristne erfaring hos helgener og mystikere. 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL – katolsk årsskrift for religion og samfunn 2013

Årets SEGL har som hovedtema bønn og humanitet. Gjennom en mengde artikler og intervjuer søker man å belyse spørsmål som: Hva er det sant menneskelige? Finnes det en særegen katolsk forståelse av mennesket, av humaniteten? 

kr 329
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2012

Første nummer av nytt katolsk årsskrift, med utgangspunkt i en katolsk humanistisk tenkning. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2014

Årets utgave av SEGL har som hovedtema en dimensjon ved kjærligheten som er lite fremhevet i vår tid: VENNSKAP. Dette er også et mulig fellesperspektiv i historiene til SEGLs intervjuobjekter, nemlig Jon Fosse og Ulf og Birgitta Ekman. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2015

Årets hovedtema er døden og håpet. Vi markerer også at det er 500 år siden den hellige Teresa av Avilas fødsel, samt presenterer en inngående drøfting av den betydning kirkekritikk bør ha i et sunt og robust kirkelig fellesskap. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016

2016-utgaven av SEGL har som hovedtema BARMHJERTIGHET & SÅRBARHET. Vi markerer også at MOR TERESA i 2016 ble helligkåret, hun som av Johannes Paul II ble omtalt som «barmhjertighetens ikon». 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2017

Sjette årgang av et årsskift som løfter frem katolsk humanisme. Årets hovedtema er SANT MENNESKE, og trappistmunken THOMAS MERTON portretteres. 

kr 298
Ståle J. Kristiansen & Peder K. Solberg (red.):

SEGL 2018 - katolsk tidsskrift for religion og samfunn

Årets hovedtema er KRISTEN - RETT OG SLETT, og martyrerkebiskopen OSCAR ROMERO portretteres. Årsskriftet er en skattkiste av artikler om teologi, spiritualitet, historie, samfunn, litteratur etc. og er gjennomgående vakkert illustrert. 

kr 220
Sudbrack, Joseph SJ:

SOM EN KRANS AV BLOMSTRENDE VEKSTER - vitnesbyrd om rikdommen i den kristne mystikk

Joseph Sudbrack behandler i denne boken en rekke kristne mystikere og viser sammenhenger og paralleller med de andre verdensreligioner. Vis antall  
Resultater 41 - 60 av 79
Sist oppdatert: 12:33 22.04.2019