Skriv ut Skriv ut
Skriv ut

Kirkehistorie feed

Sorter etter:     Vis antall  

Resultater 1 - 20 av 29

kr 198
Benedikt XVI:

APOSTLENE OG KRISTI FØRSTE DISIPLER - et blikk på Kirkens første tid

De første av disse 31 katekesene av pave Benedikt XVI omhandler Kirkens opprinnelse og mysterium. Dernest tegner paven portretter av de tolv apostlene og andre betydningsfulle personer fra Kirkens første tid. 

kr 170
Hauken, Aage OP:

BISKOP OG MARTYR - to oldkirkelige profiler

To kjente martyrer, Ignatius av Antiokia og Polykarp av Smyrna, settes inn i sin historiske og teologiske sammenheng. 

kr 129
Gran, John Willem:

DET ANNET VATIKANKONSIL - oppbrudd og fornyelse

E-BOK! Tidligere biskop i Oslo katolske bispedømme, John Willem Gran, som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden. 

kr 240
Gran, John Willem:

DET ANNET VATIKANKONSIL - oppbrudd og fornyelse

Tidligere biskop i Oslo katolske bispedømme, John Willem Gran, som selv var til stede under Vaticanum II, viser oss disse epokegjørende hendelsene slik de fortonet seg fra innsiden. 

kr 329
Ellert Dahl OP:

DET LEVENDE TREET | Vår trosarv gjennom tidene

Dominikanerpater Ellert Dahl tar i denne boken for seg intet mindre enn den kristne tros utvikling helt fra utgangspunktet i Det gamle testamentet og frem til vår tid. 

kr 198
Benedikt XVI:

FEDRE OG LÆRERE - fra Leo den store til Peter Lombard

Pave Benedikt XVI presenterer de mest innflytelsesrike kirkelige fedre og lærere fra det femte til det tolvte århundre: Benedikt, Anselm, Bernard og Gregor den store, for å nevne noen. 

kr 329
John L. Allen Jr.:

FORFULGT - DEN GLOBALE KRIGEN MOT KRISTNE

Fra Irak og Egypt til Sudan og Nigeria, fra Indonesia til det indiske subkontinent er kristne i det tidlige 21. århundre verdens mest forfulgte religiøse gruppe. En av de mest respekterte journalister i USA, John L. Allen Jr., beskriver og analyserer. 

kr 289
Hauken, Aage OP:

FRA ØRKEN TIL PARADIS - gamle klostre i Egypt

Til Egypt reiser man vanligvis for å se pyramidene i nord, templer og graver i Luxor, Abu Simbel i syd. Pater Aage Hauken OP har foretatt en annerledes ekspedisjon i Egypt enn det turister vanligvis gjør. Han har dessuten ikke vært turist i det hele tatt, 

kr 259
Tornielli, Andrea:

FRANS - paven fra den nye verden

Hvem er pave Frans, historiens første pave fra det amerikanske kontinent? Hvordan forstår han sitt kall til å tjene Kristus, Kirken og verden? 

kr 298
Frans av Assisi:

FRANS AV ASSISI SKRIFTER

Denne skriftsamlingen fra ordensgrunnleggeren, mystikeren og tiggermunken fra Assisi er rammet inn av en innføring i fransiskansk spiritualitet av fransiskanerpater Hallvard Thomas Hole. 

kr 198
Marius Timmann Mjaaland (red.):

INGEN ADGANG TIL RIKET? Religionsfrihetens grenser og Grunnlovens § 2

Et kritisk søkelys på Grunnlovens §2, som utelukket jesuitter, munkeordener og jøder adgang til Riket - basert på et seminar i forbindelse med Grunnlovens jubileum i 2014. 

kr 240
Ratzinger, Joseph:

INNFØRING I KRISTENDOMMEN - BETRAKTNINGER OVER DEN APOSTOLISKE TROSBEKJENNELSE

Joseph kardinal Ratzinger, den senere pave Benedikt XVI, behandler de grunnleggende trekk ved den kristne tro med utgangspunkt i Den apostoliske trosbekjennelse.En moderne klassiker. 

kr 285
Franzen, August:

KATOLSK KIRKEHISTORIE

En utfyllende oversikt over Den katolske kirkes historie, på bakgrunn av politisk, sosial og allmenn idé- og kulturhistorie. 

kr 329
Liv Hegna (red.):

KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

Den katolske kirkes historie i Norge - fra kristningen til i dag. 

kr 298
Gran, John Willem:

KIRKENS TRO - historien om trosbekjennelsens tilblivelse

En tilnærmet popularisering av et seriøst kirkehistorisk emne: utviklingen av den nikensk-konstantiopolitanske trosbekjennelse. 

kr 280
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I HELLAS - reiser i et kulturlandskap

Den som reiser i Hellas, følger ofte i Paulus' fotspor. En kulturreise i dette landskapet kan med fordel bruke den samme ruten som apostelen gjorde, som fører oss fra nord til syd. 

kr 289
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I ITALIA

I tilfellet Roma blir ofte vår leting og våre undersøkelser et mål i seg selv. Byen er så rik på fortidsminner at det å bevege seg i disse er i seg selv oppholdet verdt. Men det er Paulus vi ser efter, ikke byen som sådan ... 

kr 289
Hauken, Aage OP:

MED PAULUS I TYRKIA - reiser i en gresk-romersk verden

Å reise med Paulus i Tyrkia er en kulturreise med store utfordringer, historisk som geografisk. Vi møter jøder og romere, kristne og hedninger, ferdes til lands som til vanns - og møter en opplagt og kamplysten Paulus. 

kr 298
Kristin Norseth (red.):

MESSUSKYRINGAR - norrønne messeforklaringer i norsk oversettelse

Middelalderens norrøne messeforklaringer, messuskýringar, forklarer messeritualet på folkespråket. Med denne boken er disse viktige kildene til kunnskap om kirke- og kulturliv i norsk middelalder for første gang gjort tilgjengelige i moderne norsk overset 

kr 190
Hauken, Aage OP:

MODERNE KIRKEFEDRE - katolsk teologi gjennom hundre år

Forfatteren viser hvordan moderne teologi finner sitt utgangspunkt i oldkirken. Vis antall  
Resultater 1 - 20 av 29
Sist oppdatert: 02:37 21.04.2019