Skriv ut Skriv ut
Skriv ut

Å LEVE MED SAKRAMENTENE - en liten katekisme

Forfatter: Emeis, Dieter
Oversettelse: Gunnar Wicklund-Hansen
Utgivelsesår: 1996
ISBN: 82-7024-085-0
Format: Innbundet
Sider: 85
Pris: kr 170     Kjøp

I en tid hvor Det hellige holder seg skjult, kan begrepet "sakrament" virke fremmed. Pastoralteologen Dieter Emeis makter å fremstille troen og sakramentene - hellige handlinger - som tegn på Guds nærhet, som Guds legemlige tilstedeværelse blant oss. Boken inviterer til en mer levende forståelse av sakramentene og gir oss en dypere forståelse av hva som egentlig foregår når sakramentene feires - både individuelt og i menighetens fellesskap. Troen blir ikke stående ved ord alene.

Boken kan være til stor hjelp for foreldre, kateketer og alle andre som ønsker å meddele troen videre.

Sammen med Dieter Emeis' senere utgivelse Å LEVE MED TROEN (St. Olav forlag 1998), utgjør denne utgivelsen en samlet fremstilling av de sentrale deler av vårt kristne liv - som en liten katekisme.

Dieter Emeis er professor i pastoralteologi og katekese ved universitetet i Münster, Tyskland.

 


Relaterte produkter

Å LEVE MED KIRKEN
Schönborn, Christoph kardinal

kr 200

Sist oppdatert: 02:39 21.04.2019