Skriv ut Skriv ut
Skriv ut

ÅNDELIGE ØVELSER

Forfatter: Rahner, Karl
Oversettelse: Gunnar Wicklund-Hansen
Originaltittel: Betrachtungen zum Ignatianischen Exerzitienbuch
Utgivelsesår: 2002
ISBN: 82-7024-148-2
Format: Innbundet
Sider: 247
Pris: kr 280     Kjøp

BETRAKTNINGER OVER IGNATIUS AV LOYOLAS LÆREBOK.

Den kjente tyske teologen Karl Rahner spilte en viktig rolle under Det annet Vatikankonsil (1962-1965) og har skrevet en rekke bøker om enmer som opptar kristne mennesker i dag. Han var medlem av jesuitterordenen, og i denne boken går han på sin personlige måte gjennom Ignatius av Loyolas berømte ÅNDELIGE ØVELSER.

Den hellige Ignatius' bok er støttelitteraturen for en langvarig retrett som skal føre deltagerne frem til å ta en grunnleggende avgjørelse i sitt liv. Rahner har det samme siktepunktet med sine betraktninger over de ÅNDELIGE ØVSLER, slik at disse to åndshøvdingene utfyller hverandre på en fin måte. En særlig evne til å treffe moderne mennesker hjemme i deres åndelige søken, er det som særpreger Karl Rahner. Tradisjonelle verdier og læresetninger blir fremholdt på en måte som både er fullstendig ortodoks, men samtidig en inngående personlig henvendelse til samtiden. Her er både enkelhet og krevende dybde. Rahner gir sine lesere en utfordring som gjelder det sentrale området i en kristens liv.

SE OGSÅ DE FØLGENDE UTGIVELSER AV / OM IGNATIUS AV LOYOLA:

PILEGRIMENS BERETNING

Å BE I LIVETS PULSSLAG - søken etter Gud med Ignatius av Loyola

 


Relaterte produkter

PILEGRIMENS BERETNING
Ignatius av Loyola, Den hellige

kr 160

Sist oppdatert: 02:37 21.04.2019