Den hellige Charles de Foucauld

«Du må ikke spare på noe når det gjelder gode bøker.»

JEAN VANIER skal ha misbrukt seks kvinner

Det er med dyp sorg St. Olav forlag har mottatt nyheten om Jean Vanier som tidligere i dag ble kunngjort på L’Arche sine hjemmesider. Vi har derfor valgt å trekke hans biografi fra vår serie Moderne trosvitner.

Les mer på https://www.bbc.com/news/world-51596516 og les kunngjøringen fra L’Arche International på: www.larche.org.

DETTE ER MITT LEGEME!

Hvordan skal vi forstå Jesu ord under hans siste måltid med disiplene: «Dette er mitt legeme … Dette er mitt blod»? Eller hans utsagn i synagogen i Kapernaum om at det er nødvendig å spise hans kropp og drikke hans blod – ord som virket sjokkerende på tilhørerne? Denne boken kaster nytt lys over Jesu ord og handlinger ved å se dem gjennom jødiske øyne. Bibelforsker og bestselgende forfatter Brant Pitre bruker sine omfattende kunnskaper om Bibelen og antikk jødedom til å se på spørsmål som: Hvordan ble påsken feiret på Jesu tid? Hva slags Messias håpet jødene på? Hvorfor innstiftet Jesus eukaristien akkurat under påskefesten? Og viktigst av alt: Hva mente Jesus da han sa: «Dette er min kropp … Dette er mitt blod»? For å besvare disse spørsmålene utforsker Pitre jødiske tradisjoner om Messias’ påske, den mirakuløse mannaen fra himmelen og de hemmelighetsfulle skuebrødene og viser hvordan dette er nøkler til å forstå Jesu ord. Han forklarer også hvordan Jesus forener det siste måltidet skjærtorsdag med sin død på korset langfredag og oppstandelsen påskemorgen. Les mer …

BLA I BOKEN!  Kr 329  |  KJØP!

HVEM SIER DERE AT JEG ER?

Ett spørsmål går som en rød tråd igjennom denne boken: Hvem hevdet Jesus at han var? For å besvare dette spørsmålet må vi imidlertid gå veien om et annet: Kan vi egentlig vite noe om hva Jesus sa og gjorde, eller er kildene våre for upålitelige? I denne boken går bestselgende forfatter og bibelforsker Brant Pitre gjennom gamle manuskripter, utsagn fra tidlige kristne forfattere og nyere forskning og viser hvordan den tradisjonelle kristne troen på Jesu guddommelighet står på solid grunn. Samtidig viser han at man ikke kan forstå Jesu forkynnelse, og særlig det han sier om seg selv, uten å se det i sin historiske kontekst. Jesus fra Nasaret var jøde i det første århundre, og hans budskap ble forkynt for og forstått av samtidige jøder. Denne siden av evangeliene, som ofte er blitt glemt i Kirkens historie, spiller en avgjørende rolle i de siste tiårenes Jesus-forskning. Boken gir svar på spørsmål som: Var de fire evangeliene anonyme? Er de folklore eller biografier? Ble de skrevet for sent til at vi kan stole på dem? Hevdet Jesus at han var Gud? Oppfylte Jesus de jødiske Messias-profetiene? Hva er argumentene for at Jesus virkelig oppsto fra de døde? Les mer …

BLA I BOKEN!  Kr 329  |  KJØP!

SEGL - katolsk årsskrift for religion og samfunn 2016SEGL 2019!

Under overskriften OH, FREEDOM! presenterer årets SEGL en mengde både lett tilgjengelige og mer dyptpløyende artikler om hovedtemaet frihet – i et åndelig, historisk, samfunnsmessig, kulturelt og psykologisk perspektiv. SEGL-debutant Kaj Skagen tar er litterær vinkling på temaet og bidrar med et forfattersynspunkt på den selvbiografiske fiksjonslitteraturen. Biskopelekt Erik Varden skriver om friheten og det kristne gudsbilde, Trond Berg Eriksen presenterer frihetsidéen i et historisk perspektiv,  og p. Bernard Cervellera, Den katolske kirkes vel fremste Kina-ekspert, har latt seg intervjue om trosfrihetens kår i landet. Les mer …

BLA I BOKEN! |  Kr 298  |  KJØP!

KARTEUSEREN

Da Dom Filip døde i februar 2018, hadde han levd sitt karteuserliv et snes år i Frankrike og førti år i USA. Hver sommer fikk han besøk av sin yngre bror, Hans Fredrik. De diskuterte livets store spørsmål, og Dom Filip delte foredrag og andre tekster med sin bror. Blant tekstene var foredrag han i USA-tiden ble bedt om å holde for klosterets legbrødre. Disse, i Hans Fredrik Dahls oversettelse, danner hoveddelen av denne boken. Gjennom ord fra en karteuser til andre karteusere formidler denne boken en unik innsikt i hva som beveger medlemmene i denne ordenen, som regnes som Den katolske kirkes mest tilbaketrukne. Les, mer …

BLA I BOKEN! | Kr 329  |  KJØP!

BESTSELGENDE ÅNDELIG MULTIVERKTØY

«Et menneske er størst når det kneler.»

Det hevdet den store filosofen, matematikeren og naturforskeren Blaise Pascal (1623-1662). Det er St. Olav forlag enig i, og vi ønsker med dette femte opplaget av EN LITEN KATOLSK BØNNEBOK å inspirere alle troende til å be som aldri før! Den lille bønneboken er tidenes største norske, katolske bestselger og er nå med dette femte opplaget trykket i hele 17 000 eksemplarer.

Den hellige Bernard slo allerede på 1100-tallet fast at «Gud finnes lettere ved å be enn ved å diskutere». På vår søken etter Gud i hverdagens kjas og mas eller høytidens fred og ro er derfor EN LITEN KATOLSK BØNNEBOK for et ÅNDELIG MULTIVERKTØY å regne! Forlat aldri hjemmet uten!

BLA I BOKEN!   |  Kr 89!

«Jeg lengter etter den gamle kirken på klippen som aldri har sagt at en ting er god fordi den er ny, eller god fordi den er gammel, men tvert imot har vinen som sakrament, som er best når den er gammel, og brødet, som er best når det er nytt.»

Sigrid Undset

«En kirke som ikke vekker anstøt, et evangelium som ikke vekker uro, et Guds ord som ikke trenger under huden på noen, et Guds ord som ikke berører virkelige synder i samfunnet det forkynnes i – hva slags evangelium er det?»

Den hellige Oscar Romero

«Det er logikeren som prøver å få himmelen inn i sitt hode. Og det er hans hode som går i stykker.»

C.H. Chesterton

«Du trenger å vite hva du tror på. Du trenger å kjenne troen din med samme nøyaktighet og presisjon som en IT-spesialist kjenner innsiden av en computer. Du trenger å forstå den slik en god musiker kjenner stykket hun eller han spiller.»

Pave Benedikt XVI

«Å Guds hemmeligheter! Her må vi bare la vår forstand kapitulere og erkjenne at den ikke har evnen til i det hele tatt å forstå Guds storhet.»

Den hellige Teresa av Avila

«Man slukket klostervesenets fyrtårn, og nå snubler vi omkring i fullstendig mørke og vet ikke hvor vi er, og alle verdslige ting har blomstret som aldri før.»

Søren Kierkegaard

«Rop det ut med tusen stemmer! Verden er bedervet på grunn av taushet!»

Den hellige Katarina av Siena

Nytt opplag!

LAUDATO SI' - Lovet være du


Et nytt opplag av pave Frans’ encyklika Laudato Si’ foreligger. Den stadig populære miljøencyklikaen er nå trykket i 1550 eksemplarer!

YOUCAT-Bibelen!

 

For første gang foreligger en katolsk «ungdomsbibel» på norsk! Utdrag fra de mest sentrale bibelstedene gir et godt overblikk over hele den store fortellingen om Guds frelsesplan. Alle Bibelens bøker presenteres i riktig rekkefølge – også de såkalte deuterokanoniske bøkene, som er del av den katolske kanon. Hver bok introduseres for seg og settes inn i sin store sammenheng, og i kjent YOUCAT-stil finner du kommentarer, sitater, spørsmål, henvisninger til YOUCAT-katekismen etc. i margene. Boken inneholder også kart, forklarende tekst og en mengde bilder, foruten de velkjente og gjennomgående YOUCAT-strektegningene.

YOUCAT-Bibelen er det perfekte redskap for unge katolikker, for nybegynnere og for alle som måtte trenge litt hjelp i sin bibellesning. Les mer …

BLA I BOKEN  |  Kr 298  |  KJØP!

Våre siste utgivelser:

Har du meldt deg på vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrev sendes ut fra forlaget kun noen få ganger i året. Din e-post blir aldri delt med andre og du kan når som helst melde deg av.