Den hellige Charles de Foucauld

«Du må ikke spare på noe når det gjelder gode bøker.»

KARTEUSEREN

Da Dom Filip døde i februar 2018, hadde han levd sitt karteuserliv et snes år i Frankrike og førti år i USA. Hver sommer fikk han besøk av sin yngre bror, Hans Fredrik. De diskuterte livets store spørsmål, og Dom Filip delte foredrag og andre tekster med sin bror. Blant tekstene var foredrag han i USA-tiden ble bedt om å holde for klosterets legbrødre. Disse, i Hans Fredrik Dahls oversettelse, danner hoveddelen av denne boken. Gjennom ord fra en karteuser til andre karteusere formidler denne boken en unik innsikt i hva som beveger medlemmene i denne ordenen, som regnes som Den katolske kirkes mest tilbaketrukne.

Les, mer …

 

BLA I BOKEN! | Kr 329  |  KJØP!

BLI MED TIL HOVEDØYA 1197!

Få steder i Oslo har fanget oppmerksomheten som klosteret på Hovedøya, men ruinene holder godt på sine historier. Hva inspirerte brødrene som holdt til her? Hvordan fylte de døgnets timer? Hvorfor gikk de i kirken midt på natten, – og hva gjorde de der så lenge hver dag? Hvilke regler skulle de følge resten av døgnet, – hvordan brukte de alle rommene i klosteret? Hva spiste de, hva levde de av? Når og hvorfor forsvant de fra øya midt i Oslofjorden?

Les mer …

BLA I BOKEN! |  Kr 298  |  KJØP!

BESTSELGENDE ÅNDELIG MULTIVERKTØY

«Et menneske er størst når det kneler.»

Det hevdet den store filosofen, matematikeren og naturforskeren Blaise Pascal (1623-1662). Det er St. Olav forlag enig i, og vi ønsker med dette femte opplaget av EN LITEN KATOLSK BØNNEBOK å inspirere alle troende til å be som aldri før! Den lille bønneboken er tidenes største norske, katolske bestselger og er nå med dette femte opplaget trykket i hele 17 000 eksemplarer.

Den hellige Bernard slo allerede på 1100-tallet fast at «Gud finnes lettere ved å be enn ved å diskutere». På vår søken etter Gud i hverdagens kjas og mas eller høytidens fred og ro er derfor EN LITEN KATOLSK BØNNEBOK for et ÅNDELIG MULTIVERKTØY å regne! Forlat aldri hjemmet uten!

BLA I BOKEN!   |  Kr 89!

«Jeg lengter etter den gamle kirken på klippen som aldri har sagt at en ting er god fordi den er ny, eller god fordi den er gammel, men tvert imot har vinen som sakrament, som er best når den er gammel, og brødet, som er best når det er nytt.»

Sigrid Undset

«En kirke som ikke vekker anstøt, et evangelium som ikke vekker uro, et Guds ord som ikke trenger under huden på noen, et Guds ord som ikke berører virkelige synder i samfunnet det forkynnes i – hva slags evangelium er det?»

Den hellige Oscar Romero

«Det er logikeren som prøver å få himmelen inn i sitt hode. Og det er hans hode som går i stykker.»

C.H. Chesterton

«Du trenger å vite hva du tror på. Du trenger å kjenne troen din med samme nøyaktighet og presisjon som en IT-spesialist kjenner innsiden av en computer. Du trenger å forstå den slik en god musiker kjenner stykket hun eller han spiller.»

Pave Benedikt XVI

«Å Guds hemmeligheter! Her må vi bare la vår forstand kapitulere og erkjenne at den ikke har evnen til i det hele tatt å forstå Guds storhet.»

Den hellige Teresa av Avila

«Man slukket klostervesenets fyrtårn, og nå snubler vi omkring i fullstendig mørke og vet ikke hvor vi er, og alle verdslige ting har blomstret som aldri før.»

Søren Kierkegaard

«Rop det ut med tusen stemmer! Verden er bedervet på grunn av taushet!»

Den hellige Katarina av Siena

Nytt opplag!

LAUDATO SI' - Lovet være du


Et nytt opplag av pave Frans’ encyklika Laudato Si’ foreligger. Den stadig populære miljøencyklikaen er nå trykket i 1550 eksemplarer!

Våre siste utgivelser: