Å TRO PÅ DEN TREENIGE GUD

, ,

En nøkkel til forståelse

kr 230,00

Kjøp
ID: 63 Varenummer: 82-7024-107-5 Kategorier: , , Stikkord:

Det har åpenbart ikke lykkes for teologien å gjøre det tydelig hvilken omfattende betydning troen på Treenigheten har for vårt eget liv.

Det dreier seg ikke om et isolert, abstrakt utsagn om et fjernt, opphøyd og tilbaketrukket guddommelig vesen. Snarere: Hvis det “er i ham vi lever, beveger oss og er til”, som det heter i Apostelgjerningene (17,28), og hvis denne Gud i sin åpenbaring av seg selv viser seg som fellesskap, som tre personers utveksling av liv, er alt kommet inn i et nytt lys. Da står jeg selv i et helt nytt perspektiv, og hele skapningen presenterer seg som ny og annerledes.

Gud er én i tre personer – må man tro det? Skal man tro det, og kan en overhodet tro det? Men fremfor alt: Hvorfor skal man tro det? Hva kan vi få ut av et så uforståelig gudsbilde som troen på Treenigheten innebærer?

Slik innleder forfatteren boken.

Gisbert Grashake, født i 1933, er professor i katolsk dogmatikk og økumenisk teologi ved universitetet i Freiburg. Han har utgitt en rekke bøker om teologiske emner. St. Olav forlag har også utgitt hans Frihet som gave | Innføring i nådelæren.

Utgitt

Oversetter

Antall sider

Forfatter