ANTIFONARIUM BIND IV | Det alminnelige kirkeår

,

Musikk til tidebønnene

kr 549,00

ID: 126 Varenummer: 978-82-7024-214-6 Kategorier: ,

Det fjerde og siste bind med musikk til tidebønnene. Omfatter melodier til tekstene i TIDEBØNNENE – BIND IV: Det alminnelige kirkeår.

Boken er produsert i grønt kunstskinn, med to lesebånd.

Komiteen som står bak utgivelsene av tidebønnene på norsk, skriver blant annet det følgende i forordet til ANTIFONARIUM IV:

Tidebønnbok-komiteen har siden oppstarten av arbeidet med å utgi tidebønnene på norsk, bestått av fr. Per Bjørn Halvorsen OP og sr. Liv Due Robak OP (tekstansvarlige) og Wolfgang Plagge og sr. Ragnhild Marie Bjelland (musikkansvarlige). I løpet av arbeidet med dette fjerde og siste bindt har komiteen mistet halvparten av sin opprinnelige stab; både sr. Liv (1926-2007) og fr. Per Bjørn (1939-2007) måtte gi tapt for lengre tids sykdom – deres uegennyttige og livslange arbeid med stoffet og varme helstøpte personligheter er dypt savnet i vårt lille fagmiljø. Frater Per Bjørn stod for nyoversettelser og bearbeidelser av det tekstlige materiale, og søster Liv har vært koordinator for alt det litterære arbeidet siden starten. I deres sted har sr. Ina Andresen og sr. Anne Bente Hadland kommet inn som verdifulle etterfølgere og fullførere av det årelange arbeidet med å skaffe til veie et komplett tekstmateriale til tidebønnene. Komiteen er dem stor takk skyldig. Likeens vil vi rette en stor takk til Ulf Schancke for hans arbeid med Olavs-officiet slik det foreligger i dette bindet. Wolfgang Plagge har som tidligere komponert de delene av musikken som ikke allerede eksisterte fra Thoralf Norheims hånd, og sr. Ragnhild Marie Bjelland har fungert som musikk-koordinator.

ISMN: M-706685-05-2

Utgitt

Antall sider

Forfatter