APOSTLENE OG KRISTI FØRSTE DISIPLER

, ,

Et blikk på Kirkens første tid

kr 198,00

Kjøp

BLA I BOKEN!

Hver onsdag holder pavene små katekeser for store pilegrimsskarer i Roma. I 2006 begynte Den hellige far Benedikt XVI en undervisningsrekke om Kirkens første tid. De første av disse 31 katekesene omhandler Kirkens opprinnelse og mysterium. Dernest tegner paven portretter av de tolv apostlene og forklarer:

De var Jesu reisefølge og venner, og deres ferd med Jesus var ikke bare en ytre reise fra Galilea til Jerusalem, men en indre reise hvor de lærte å tro på Jesus Kristus – ikke uten vanskeligheter, for de var mennesker som oss. Men nettopp fordi de var Jesu følgesvenner som lærte å tro langs en vei som var langt fra enkel, er de også veivisere for oss; de hjelper oss til å lære Jesus Kristus å kjenne, å elske og tro på ham. 

Katekeserekken avsluttes med små portretter av andre betydningsfulle personligheter i Kirkens første tid.

Gjennom sin enestående formidlingsevne, som har sin styrke i den sjeldne kombinasjonen av akademisk tyngde og enkel og utfordrene forkynnelse, gir han oss ikke primært et historisk tilbakeblikk. Fokuset er heller: Hvilken konkret og mystisk sammenheng er det vi som kristne i dag står i? Hva kan vi som troende i dag lære av apostlene og de første kristne?

Vekt 320 g
Utgitt

Oversetter

Originaltittel

Antall sider

Forfatter