BØNNEBOK – for Den katolske kirke (skinn)

Bønnebok for Den katolske kirke er en skattkiste. Inneholder bønner og andakter for kirkeårets fester og merkedager, helgendager året igjennom og rituale for alle sakramentene.

kr 290,00

Kjøp
ID: 35 Varenummer: 82-7024-060-5 Kategori:

Bønnebok for Den katolske kirke er en skattkiste. Den inneholder bønner og andakter for kirkeårets fester og merkedager, helgendager året igjennom og rituale for alle sakramentene.

Norsk Katolsk Bisperåd skriver i forordet:

Liturgien, Kirkens offisielle bønn, når sitt høydepunkt i eukaristifeiringen. Alle andre former for bønn streber mot eukaristien som samtidig er kilden der Kirken øser sin kraft til et stadig rikere liv. Denne boken tilbyr et rikt utvalg av Kirkens bønneskatt, gammelt og nytt, til hjelp for den personlige bønn og til bruk i fellesskap. Måtte den bli et redskap for dypere kjærlighet til Gud og hvile i hans godhet, og en inspirasjon til ekte nestekjærlighet.

Allehelgensdag 1990
Oslo Trondheim Tromsø

Utgitt

Oversetter
Originaltittel
Antall sider

Forfatter