DEN HELLIGE BIRGITTA OG HENNES VERK

,

kr 30,00

Kjøp

Den hellige Birgitta (1303-1373) er sannsynligvis Nordens mest kjente helgen. Hun er skytshelgen for Sverige, Europa og birgittinerordenen (som hun stiftet).

En stor del av Birgittas liv og skrifter dreier seg om hennes svært hyppige personlige åpenbaringer. Selv om hun var gift og hadde barn, trådte hun etterhvert inn i kloster og levde resten av sitt liv i askese og bønn.

Birgitta var et verdensmenneske og spilte en aktiv rolle i å få paven tilbake til Roma etter mange år i Avignon.

Dette lille heftet tar for seg hennes liv, med en spesiell vektlegging og utdrag av hennes åpenbaringer.

Birgitta er en helgen som skandinaver absolutt bør kunne mer om. Birgittinerordenen er i dag spredt over hele verden, med klostre både i Amerika og Asia, foruten i Europa. I Norge har vi birgittasøstre på Tiller, Trondheim.

Heftet er opprinnelig utgitt på forlaget Maximilian.

Forfatter

Antall sider

Utgitt