EVANGELIUM VITAE – om menneskelivets verdi og ukrenkelighet

Livets evangelium – en encyklika. Med henvisninger til Bibelen og annen religiøs litteratur peker pave Johannes Paul II på verdien menneskelivet har i kristendommen.

kr 140,00

Kjøp
ID: 17 Varenummer: 82-7024-086-9 Kategori:

LIVETS EVANGELIUM – en encyklika. Med henvisninger til Bibelen og annen religiøs litteratur peker pave Johannes Paul II på verdien menneskelivet har i kristendommen. Denne moralencyklikaen om menneskelivets verdi og ukrenkelighet tar blant annet opp temaer som krig, dødsstraff, medisinsk etikk og abort. Encyklikaen ble publisert 25. mars 1995, på festen for Herrens bebudelse, i det syttende år av Johannes Paul IIs pontifikat. Til sammen skrev den nå avdøde paven 14 encyklikaer.

Livets Evangelium er hjertet i Jesu budskap som Kirken kjærlig tar imot og forkynner trofast og frimodig som “det glade budskap” til mennesker i enhver tidsalder og i alle kulturer.

Ved frelsens frembrudd proklameres den glade nyhet om et barns fødsel: “For jeg har en stor glede å forkynne dere, og den skal bli hele folket til del: I dag er deres frelser født, her i Davids by; det er Messias, Herren!” (Luk. 2,10-11). Kilden til denne “store glede” er Frelserens fødsel; men julen åpenbarer også den fulle mening med hvert menneskes fødsel, og den gleden som ledsager Messias’ fødsel, gir opphav til glede ved hvert menneskes komme til verden (kfr. Joh. 16,21).

Når Jesus taler om det forløsningsverk han er kommet for, sier han: “Jeg er kommet for at de skal ha liv, og det i overflod” (Joh. 10,10). I virkeligheten refererer han her til det “nye” og “evige” liv som består i enhet med Faderen, det liv som hver person fritt er kalt til i Sønnen ved den helliggjørende Ånds kraft. Det er nettopp i dette “liv” at menneskelivet i alle dets aspekter og faser oppnår sin fulle betydning.

Fra innledningen

Vekt 200 g
Utgitt

Oversetter
Originaltittel
Antall sider

Forfatter