FEDRE OG LÆRERE

, , , , , ,

 Fra Leo den store til Peter Lombard

kr 198,00

Kjøp

BLA I BOKEN!

Etter å ha meditert over apostlene og de første kristne – Kirkens første tid – og deretter de tidligste kirkefedrene – fra Klemens av Roma til Augustin – vender pave Benedikt XVI oppmerksomheten mot de mest innflytelsesrike kirkelige fedre og lærere fra det femte til det tolvte århundre. I dette volumet reflekterer Den hellige far over noen av de største teologer i middelalderen: Benedikt, Anselm, Bernard og Gregor den store, for å nevne noen. Idet han presenterer livet og ideene til de store paver, abbeder, vitenskapsmenn og misjonærer som levde i tiden rundt Romerrikets fall og kristendommens fremvekst, understreker pave Benedikt XVI de sentrale elementer i katolsk lære og praksis som utgjør grunnstenene ikke bare for Den katolske kirke, men for alle kirkesamfunn. Denne boken gir en enestående mulighet til på en lettfattelig måte å bli kjent med de senere kirkefedre og lærere samt den enormt rike åndelige arv de har etterlatt oss.

Uten denne vitale kraften utsettes mennesket for faren for å bukke under for den eldgamle fristelsen til å søke å frelse seg selv.
Pave Benedikt XVI

Denne serien av katekeser er gitt av pave Benedikt XVI under onsdagsaudiensene fra 5. mars til 25. juni 2008, fra 11. februar til 17. juni 2009 og fra 2. september til 30. desember 2009.

Utgitt

Oversetter

Antall sider

Forfatter