FILOKALIA

DE GAMLE FEDRENES LÆRE OM HJERTETS UAVLATELIGE BØNN. Ved siden av Bibelen er FILOKALIA den mest leste bok i religiøs russisk litteratur. Den har fått stor betydning for manges åndelige utvikling også her i Vesten. Oversatt og presentert av Fader Johannes.

kr 160,00

ID: 104 ISBN: 82-7024-069-9 Kategori:

DE GAMLE FEDRENES LÆRE OM HJERTETS UAVLATELIGE BØNN

FILOKALIA utkom først i 1783 på gresk. På 1800-tallet ble den utgitt i Russland og er, ved siden av Bibelen, den mest leste bok i religiøs, russisk kultur. Den har fått stor betydning for manges åndelige utvikling, ikke bare i Den ortodokse kirke, men også her i Vesten.

Det lille tekstutvalget som her foreligger på norsk, utgjør en liten del av FILOKALIA, som rommer flere bind. Det er allikevel å håpe at dette utdraget vil kunne stimulere til ny forståelse for det åndelige liv og til oppvurdering av bønnen blant kristne.

“Guds rike er innen i dere,” sier Kristus.
Frelsen ligger derfor ikke bare i ytre handlinger,
men ved å fylles med Helligåndens kraft.
Det er paradiset.
“De rene av hjertet skal skue Gud,” sier Kristus.
Gode gjerninger og oppfyllelse av budene
kan skje på tre vis:
av frykt for straff, det er trellens vis;
av begjær etter belønning, det er kremmerens vis;
av kjærlighet til det gode, det er Guds barns vis.”

Utdrag

Innleder og oversetter er Fader Johannes (Johannes Johansen), prest i Den hellige Nikolai ortodokse menighet i Oslo.

Utgitt

Oversetter

Originaltittel
Antall sider

Forfatter