FRANS AV ASSISIS SKRIFTER

Et utvalg av Den hellige Frans av Assisis skrifter – for første gang på norsk.

kr 150,00

ID: 70 ISBN: 82-7024-033-8 Kategori:

Det finnes mange biografier om Den hellige Frans av Assisi, også flere på norsk. Men den som ikke vil se Frans med en biografs eller essayists øyne, men selv vil stå øye til øye med ham, må lese hans egne tekster. I all sin ydmykhet var den fattige Frans fra Assisi overbevist om at Herren lot ham si og skrive ned ord som gir ånd og liv. Derfor ber han ofte sine brødre om å ta vare på hans ord, skrive dem av og spre dem.

Inntil denne boken, utgitt i forbindelse med 800-årsjubileet for hans død, fantes det ingen norsk oversettelse av Frans av Assisis skrifter.

Frans skrev på 1200-tallet i Italia, og den gang var latin ennå skriftspråket. Dr. philos. Sverre Håkon Bagge har oversatt fra latin, og fransiskanerpater Wilhelm Hertman er ansvarlig for innledningene. For å gi denne tekstutgaven en større ramme, har Knut Willem Ruyter skrevet en kort biografi om Den hellige Frans, samt noen refleksjoner over den fransiskanske bevegelse og spiritualitet. Boken har også et kapittel om fransiskanerordenens historie i Norge inntil reformasjonen, skrevet av Erik Gunnes – samt noen ord om fransiskanerne etter at de vendte tilbake til Norge i 1924.

SE OGSÅ:

FRANS AV ASSISI – en profet for vår tid

KLARA AV ASSISIS SKRIFTER

FATTIGDOM OG GLEDE – den fransiskanske tradisjon

Utgitt

Oversetter

Originaltittel
Antall sider

Forfatter