FRELST I HÅPET – encyklikaen Spe Salvi

Pave Benedikt XVIs andre encyklika, publisert i november 2007 – om det kristne håp.

kr 98,00

Kjøp
ID: 18 Varenummer: 978-82-7024-212-2 Kategori:

Den 30. november 2001 presenterte Vatikanet pave Benedikt XVIs andre encyklika, SPE SALVI. Encyklikaens tema er det kriste håp. Tittelen utgjør en del av et sentralt bibelsted som omhandler håpet: Spe salvi facti sumus – I håpet er vi frelst (Rom 8,14). Den hellige far behandler en rekke temaer, blant annet forholdet mellom sannhet og frihet, forholdet mellom tro og fornuft, faremomenter ved den moderne fremskrittstro og betydningen av å skjelne mellom eskatologien og den dennesidige politikk.

Pave Benedikt XVIs første encyklika, DEUS CARITAS EST – GUD ER KJÆRLIGHET, foreligger også på norsk på St. Olav forlag.

Utgitt

Oversetter

Antall sider

Forfatter