INNHYLLET I KJÆRLIGHET

Utvalgte tekster av mystikeren Julian av Norwichs “The Revelations of Divine Love” – et verk som regnes for å være et av de viktigste i den vestlige kristne litteratur.

kr 120,00

ID: 132 ISBN: 82-7024-045-1 Kategori:

UTSOLGT FRA FORLAGET – NYTT OPPLAG VURDERES.

Eneboeren som oppholdt seg i et lite tilbygg i St. julian kirke i Norwich for flere hundre år siden, var godt kjent som en begavet rådgiver og veileder i det åndelige liv. Også ettertiden har kunnet dra nytte av hennes enestående opplevelser og innsikt, fordi hun valgte å skrive utførlig om sitt bønneliv. Såvidt man vet var Lady Julian (ca. 1342-ca. 1423) den første kvinne som skrev et verk på engelsk. Hennes vakre, stilrene og naturlige språk gjør hennes bok til innledningen til den rike kvinnelige forfattertradisjon som siden fikk utfolde seg på engelsk.

Det sentrale i Lady Julians historie fant sted i mai 1373 under en alvorlig sykdom. Ved daggry ble presten tilkalt for å be ved det alle mente var hennes dødsleie. Mens hun betraktet det krusifikset som presten holdt frem for henne, opplevde hun at all smerte og sykdom ble borte og at hun ble friskere enn noensinne. Deretter fulgte en serie åpenbaringer, femten i alt, mellom daggry og tidlig på ettermiddagen. Dagen etter fikk hun en åpenbaring til.

I disse tekstene ga Gud Lady Julian, som på dette tidspunkt var 30 år gammel, forståelse for Treenighetens indre kjærlighet og krist hensikt med Frelsesverket. Det var ingen ny lære. Det spesielle var hennes opplevelse av Guds nærhet og den nye innsikten han ga henne i blant annet Johannesevangeliet.

Lady Julian skrev en kort beskrivelse av opplevelsene en stund senere, men det var først 20 år senere at hun forfattet “The Revelations of Divine Love” – et verk som regnes for å være et av de viktigste i den vestlige kristne litteratur.

Tekstene i denne lille boken er utvalgt av p. Llewelyn, og p. Rory Mulligan SM har skrevet forordet – blant annet det følgende ønske: “Må INNHYLLET I KJÆRLIGHET hjelpe mange til å hvile ut i Guds nærvær, finne ny livslyst og glede hos en Gud som Lady Julian oppfattet som både vår Far og vår Mor.”

“Like sant som Gud er vår far, er han vår mor.
I vår frar, Gud den allmektige, er det vi lever.
I vår barmhjertige mor blir vi gjenskapt og gjenreist.
Våre splittede liv blir vevd sammen og gjort til fullkomment menneske.
Ved å overgi oss i nåe til Den Hellige Ånd blir vi gjort hele.

Farskapets styrke og godhet er jeg.
Moderskapets visdom er jeg.
Den hellige kjærlighets lys og nåde er jeg.
Treenigheten, det er jeg.
Enheten, det er jeg.
Jeg er den absolutte godhet i alle ting.
Det er jeg som lærer dere å elske.
Det er jeg som lærer dere å begjære.
Det er jeg som er beløningen for alt sant begjær.”

Den salige Julian av Norwich

SAMME SERIE:

DET HVILENDE HJERTE – utvalgte tekster fra Augustins verker

LEVENDE VANN – utvalgte tekster fra Teresa av Avilas verker

 

Utgitt

Oversetter

Originaltittel
Antall sider

Forfatter