INSTRUKSJON OM BARNEDÅPEN

Vatikanets instruksjon om barnedåpen i Den katolske kirke – en redegjørelse for foreldre, sjelesørgere, lærere og menigheter.

kr 20,00

ID: 156 ISBN: 82-7024-013-3

Den hellige stols Kongregasjon for troslæren utga i 1980 en instruksjon om barnedåpen i Den katolske kirke, som her foreligger i norsk oversettelse.

INNHOLD:

Innledning
FØRSTE DEL: Læren om barnedåpen slik den er mottatt fra tradisjonen
Barnedåp – en praksis fra uminnelige tider
Læreembetet
Kirkens oppdrag
ANNEN DEL: Svar på innvendinger reist i våre dager
Dåpens forbindelse med trosakten
Dåpens overensstemmelse med den personlige tilegnelse av nåden
Dåpens overensstemmelse med barnets frihet
Dåpen og samfunnsforholdene
Barnedåpen i den Pastorale innsats som gjelder sakramentene
TREDJE DEL: Noen pastorale retningslinjer
Prinsippene for denne pastorale virksomhet
Sjelesørgernes samtale med familier som holder fast ved troen
Sjelesørgernes samtale med familier som er lite troende eller ikke kristne
Familiens og menighetens oppgave
Avslutning
Noter

KONTAKT FORLAGET FOR BESTILLING.

Utgitt

Oversetter

Originaltittel

Antall sider

Forfatter