KATEKESEN

En utredning om katekesen, en av Kirkens viktigste oppgaver.

kr 100,00

Kjøp
ID: 20 Varenummer: 82-7027-024-9 Kategori:

En utredning om KATEKESEN, en av Kirkens viktigste oppgaver.

“Kirken har alltid betraktet katekesen som en av sine viktigste oppgaver; for før den oppstandne Kristus vendte tilbake til sin Far, gav han apostlene en siste befaling: Å gjøre alle folkeslag til disipler og lære dem å holde alt det han hadde befalt dem. Dermed overdro han dem et oppdrag og den fullmakt å forkynne menneskene det de selv hadde hørt om livets ord og sett med sine øyne, det de så og deres hender rørte ved. Samtidig betrodde han dem det oppdrag og den fullmakt å forklare med autoritet det han selv hadde åpenbart dem, sine ord og gjerninger, sine tegn og bud. For at de skulle kunne utføre dette oppdrag, gav han dem Den Hellige Ånd.

Meget snart betegnet man med ordet “katekese” det samlede arbeid fra Kirkens side for å vinne disipler og gi menneskene hjelp til å tro at Jesus er Guds Sønn, for at de ved troen skal eie liv i hans navn, og å undervise og forme dem, og på den måten å bygge opp Kristi legeme. Kirken har alltid satt sine krefter inn på dette.”

Johannes Paul II, fra innledningen

Utgitt

Oversetter

Originaltittel
Antall sider

Forfatter