KATOLSK BIBELSTUDIUM | Paulus’ brev til efeserne

Katolsk bibelstudium for grupper – av dr. Scott Hahn og Mark Shea

kr 50,00

Kjøp
ID: 2541 Kategori: Stikkord: , ,
Efeserbrevets tema er Kristi mysterium. Det fokuserer på Kristus, inkarnasjonen og virkningene av inkarnasjonen. Det betyr at “Kristi mysterium”, slik Paulus fremstiller det i dette brevet, ikke bare henviser til mysteriet rundt personen Kristus, men i enda høyere grad til Kristi mystiske legeme, som er Kirken.
I dette studiet vil vi se på hvilket forhold Kirken har til Kristus, hvordan Kirken forholder seg til hele universet som Faderen har frelst gjennom Sønnen, og hvordan Kirken forholder seg til den strålende plan Gud har lagt, og som vil bli fullbyrdet ved tidenes ende. I Efeserbrevet mediterer Paulus over Kristi mysterium slik det blir levd i Kristi legeme, og vi blir ledet ut på de største dyp, ikke bare i kristologien (studiet av Kristus selv), men også i kosmologien (studiet av skapelsen) og i eskatologien (studiet av de siste ting). For dette er Paulus’ perspektiv når han nærmer seg Kristi mysterium i Efeserbrevet. Hans mål er å åpne vanlige troende menneskers sinn til å betrakte den ekstraordinære og skjønne virkelighet som Kristus har grunnlagt, og dermed vise hvilke praktiske forskjeller disse strålende sannheter kan gjøre i våre hjem, i vennskap med andre, i jobben vår og i alt vi foretar oss. Han ønsker å lede oss til å bli klar over at alt vi gjør er ladet med guddommelig kraft fordi vi nå er lemmer i Kristi levende legeme.
Fra innledningen

Det katolske bibelstudiet Paulus’ brev til efeserne er først og fremst myntet på studiegrupper med voksne. Studiegruppen dannes på menighetsbasis og bør ha minimum 2-3 deltakere i tillegg til en studieleder for å fungere optimalt. Men gruppen bør heller ikke være større enn at alle får mulighet til å delta i samtaler. Det er ikke lagt opp til at studielederen nødvendigvis må ha noen spesiell teologisk utdannelse, men det er naturligvis en fordel å ha deltatt på studiet, eller gått gjennom studieheftet, tidligere.

Studiet har sju leksjoner, som er enkelt og oversiktlig bygget opp. Efeserbrevet gjennomgås kronologisk kapittel for kapittel. Hver leksjon starter med en kort tematisk innledning om den seksjonen av brevet som vil gjennomgås. Deretter presenteres selve brevteksten, før Studiespørsmål og Spørsmål til refleksjon. Videre følger avsnittet Anledning til å lære mer, som utdyper tematikken og går mer i dybden. Vi finner også aktuelle henvisninger til Katekismen, som deltakerne selv kan slå opp og lese. Leksjonene avsluttes oppbyggelig med utdrag fra forskjellige prekener Johannes Paul II holdt i løpet av sitt pontifikat, før det gis en konsis punktvis oppsummering av det sentrale i kapitlet.

Alle deltakerne og lederen bør ha et studiehefte hver.

Det gis ingen klare føringer eller instruksjoner for hvordan leksjonene skal gjennomgås når gruppen møtes. Dette blir derfor opp til lederen å avgjøre. For eksempel kan deltakerne veksle på å lese høyt leksjonens innledning og brevteksten, før det jobbes med Studiespørsmål og Spørsmål til refleksjon som en gruppediskusjon i plenum styrt av studielederen. Lederen vurderer også selv om avsnittet Anledning til å lære mer skal gjennomgås i plenum ved høytlesning når gruppen møtes, eller om alle kan lese dette hjemme på egenhånd.

Studiegruppen kan for eksempel møtes hver uke, annenhver uke eller en gang i måneden. Det bør kun gjennomgås en leksjon hver gang og heftets kronologi bør følges.

Forfatter

ISBN

Antall sider

Utgitt