KATOLSK KIRKELIV I NORGE GJENNOM 1000 ÅR

kr 329,00

Kjøp
ID: 261 Varenummer: 978-82-7024-315-0 Kategori: Stikkord: , ,

BLA I BOKEN!

“Det meste av det vi vet om den førkristne religionen i Norge, skyldes forfattere som Snorre Sturlason på 1200-tallet …”
“Den hemmelige jonsok-valfarten til det undergjørende krusifiks i Røldal inntil 1835 var et overvintret uttrykk for katolsk legmannsfromhet …”
“Det moderne Norge er fremfor alt blitt formet av protestantismen. Men det har sine dypere historiske røtter i katolisismen …”

Dette er noen påstandene som fremsettes i Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år.

Det begynte med at vikinger i år 793 plyndret klosteret på Lindisfarne i England. Da nordmennene røvet klosteret, møtte de for første gang Kvitekrist. Godt over 200 år senere falt Olav den hellige på Stiklestad – i manges øyne fordi han ville kristne Norge. Etableringen av erkebispesetet i Nidaros år 1153 var avgjørende for oppbyggingen av kirken i landet. Reformasjonen brakte et religiøst og politisk veiskille. Da Den romersk-katolske kirke etablerte seg på ny Norge i det 19. århundre, besto den bare av en beskjeden gruppe innvandrere. I nyere tid har titusener innvandrede katolikker mangedoblet medlemsmassen. Europa idag mottar store grupper innvandrere med ikke-kristen tilknytning. Parallelt foregår en utbredt sekularisering. Dette er blant utfordringene kristendommen står overfor.

Det er viktigere enn noen gang å kjenne kristendomshistorien. Katolsk kirkeliv i Norge gjennom 1000 år bidrar til det.

Boken er illustrert.

INNHOLD

 • Jan Schumacher: KRISTNINGEN AV LANDET

 • Bernt T. Oftestad: REFORMASJONEN I NORGE

 • Bernt I. Eidsvig: NORSK KATOLISISME I DET 19. ÅRHUNDRE

 • Torbjørn Olsen: NORDPOLMISJONEN

 • Bernt T. Oftestad: DEN KATOLSKE KIRKE I ET SAMFUNN UNDER MODERNISERING

 • Else-Britt Nilsen: NONNER I NORGE I NYERE TID

 • Else-Britt Nilsen: KATOLSK KIRKELIV UNDER KRIGEN

 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL ENHET FOR EN NY TID

 • Bernt T. Oftestad: NASJONAL KATOLISISME OG ØKUMENISK KONSIL

 • Else-Britt Nilsen: FRA KATOLSK PROPAGANDA TIL ØKUMENIKK

 • Liv Hegna: INNVANDRERKIRKEN – TILFELLET TRÆNA

Vekt 496 g
Dimensjoner 20 × 16 × 2.7 cm
Utgitt

Antall sider

Forfatter