KIRKENS TRO

, ,

 Historien om trosbekjennelsens tilblivelse

kr 298,00

Kjøp
ID: 202 Varenummer: 978-82-7024-234-4 Kategorier: , , Stikkord: , ,

BLA I BOKEN!

I kjølvannet av biskop John Willem Grans deltakelse i Det annet vatikankonsil (1962-1965) ble hans interesse for de økumeniske kirke­møtenes histo­rikk vakt. I memoarbindet Terskelen (Aschehoug forlag) skrev han om sine opplevelser under storparten av konsilet, men knapt inngående nok. Derfor følte han behov for å følge opp med boken Det annet vatikankonsil, Oppbrudd og Fornyelse (St. Olav forlag).

Som pensjonist innledet han et studium av Kirkens syv første kon­siler, de eneste som er godkjente som økumeniske av både Den katolske og Den ortodokse kirke, samt av trossam­funn­ene oppstått i kjølvan­net av reformasjonen. Hans fokus i denne boken er de seks første av disse konsilene, siden de eier en felles rød tråd: trosbekjennel­sene, med det ni­kensk-kon­stantinopo­litanske credo som utviklingens alfa og omega. Boken er ment som en tilnær­met popu­la­rise­ring av et seri­øst kirkehistorisk emne, og er ikke myntet på eksperter.

 

John Willem Gran, kulturpersonligheten og cisterciensermunken som ble biskop i Oslo katolske bispedømme (1964-1983), døde skjærtorsdag 20. mars 2008 i Paris. Hans manus var da tilnærmet komplett. Boken utgis derfor posthumt, med forord av og anbefaling fra biskop Bernt Eidsvig og faglig bistand fra patristikeren Karl Johan Skeidsvoll.

 

Det gleder meg stort at St. Olav forlag har maktet å publisere post mortem min forgjenger og venn biskop Grans bok om de seks første økumeniske konsiler. Gjennom denne hedrer vi hans minne. I sine siste år talte han med meg flere ganger om dette prosjektet, som lå hans hjerte nært.
Biskop Eidsvig
Utgitt

Antall sider

Forfatter