KLARA AV ASSISIS SKRIFTER

Frans av Assisi er kjent verden over, både i og utenfor de kristnes rekker. Mindre kjent er Klara av Assisi (1194-1253), Frans’ første kvinnelige etterfølger.K laras egne skrifter er den beste kilden til kunnskap om denne fascinerende kvinnen. I denne bok

kr 238,00

ID: 85 ISBN: 82-7024-154-7 Kategori:

Frans av Assisi er kjent verden over, både i og utenfor de kristnes rekker. Mindre kjent er Klara av Assisi (1194-1253), Frans’ første kvinnelige etterfølger.

Frans og Klara er to mennesker som hører uadskillelig sammen, fordi de sammen er et dobbelt uttrykk for en og samme levemåte: «å leve etter det hellige Evangeliets fullkommenhet.» Klara av Assisi er en av sin tids mest markante kvinneskikkelser. Selv betrakter hun Frans som sitt forbilde og sin læremester. Sammen med sine søstre i San Damiano ga hun Evangeliets ord liv. Intet og ingen kunne bringe henne bort fra dette.

Gjenklangen av hennes levemåte rakk langt utenfor San Damianos klostermurer og ut over hennes samtid – like til i dag. Som den første kvinne i historien har Klara selv skrevet en ordensregel.

Klaras egne skrifter er den beste kilden til kunnskap om denne fascinerende kvinne, hennes levemåte og det som beveget henne. I denne boken gjengis alle hennes skrifter for første gang på norsk.

Innledning, oversettelse og forklaringer av Hubert Hodzelmans OFM.

 

 

Utgitt

Oversetter

Originaltittel
Antall sider

Forfatter