LIDELSE OG OMSORG VED LIVETS SLUTT

 En debattbok om eutanasi

kr 240,00

Kjøp
ID: 40 Varenummer: 82-7024-162-8 Kategori: Stikkord: , , ,

Den direkte foranledning til denne boken er hyrdebrevet fra Nordens katolske biskoper – OMSORG FOR LIVET – som ble offentliggjort i februar 2002. Hyrdebrevet omhandler behandling og pleie i livets sluttfase, derunder problemet eutanasi. Etter at brevet var offentliggjort ble det avholdt et seminar hvor inviterte fordragsholdere belyste hyrdebrevets problemstillinger fra forskjellige perspektiver. Flere av artiklene i boken springer ut av disse foredragene.

Spørsmål om eutanasi er gjenstand for en stadig tilbakevendende debatt. Selve begrepet kommer fra gresk evthanasia som betyr “god død”, på norsk benyttes også betegnelsen “barmhjertighetsdrap” eller “dødshjelp”, og det brukes om en handling som har til hensikt å fremkalle døden for å gjøre slutt på lidelse. Eutanasidebatten viser behovet for såvel klargjøring av begreper og argumenter, som for konkrete kunnskaper om behandling og pleie i livets sluttfase. Et fellestrekk ved artiklene i samlingen er at forfatterne deler av sine kunnskaper og erfaringer på en måte som både opplyser, nyanserer og av og til overrasker. Spørsmål om eutanasi krever videre et helhetlig perspektiv og et gjennomtenkt syn på mennesket, livet og døden. Denne boken kan forhåpentligvis være et bidrag i så måte.

Standpunkter i eutanasidebatten vil ofte gå på tvers av religiøst eller ideologisk ståsted. Hyrdebrevet henvender seg ikke bare til katolske kristne, men til “alle mennesker av god vilje”. Siktemålet med boken er å gå inn i den allmenne eutanasidebatten ved å rette søkelyset mot situasjonsanalyser og argumenter som står sentralt, og la artikkelforfatternes kunnskaper, erfaringer og refleksjoner fra feltet gi innspill til videre meningsutveksling.

 

MEDISINSKE PERSPEKTIVER ved Helene Pande.

OMSORGENS VILKÅR – REFLEKSJONER FRA PRAKSIS ved Wenche Mohr fra Fransiskushjelpen, Susanne Carlenius fra Hospice Lovisenberg og p. Olav Müller.

ARGUMENTER – PREMISSER OG GRUNNLAGSPROBLEMER ved Øyvind Baune, Bergjot Børresen og p. Erwin Bischofberger.

Med hyrdebrevet OMSORG FOR LIVET, utfyllende bemerkninger fra biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo og p. Erwin Bischofberger.

Utgitt

Antall sider

Forfatter