NORVEGIA CATHOLICA

Karl Kjelstrups (1874–1946) historiske bok, skrevet til 100-årsjubileet for opprettelse av St. Olavs menighet i Oslo i 1943. Nyutgitt som festskrift til biskop Gerhard Schwenzers 75-årsdag.

kr 280,00

Kjøp
ID: 221 Varenummer: 978-82-7024-276-4 Kategori:

Historiske “Norvegia Catholica”, utgitt første gang i 1942, i nyutgave som festskrift til biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC.s 75-årsdag 1. oktober 2013.

Biskop Bernt Eidsvigs forord:

Den 1. oktober 2013 fyller biskop dr. theol. Gerhard Schwenzer 75 år. Av erfaring vet jeg at store festligheter ikke faller i hans smak. Gaver er han heller ikke særlig mottagelig for. Derfor har vi spurt oss selv hva som kunne glede ham ved denne milepæl i livet, og funnet ut at et festskrift med tabula gratulatoria ville være den best egnede markering – med den reservasjon at bidrag skrevet til hans ære neppe ville møte hans bifall. Det har vi derfor unngått.

Det valg av utgivelse vi har truffet, er kanskje overraskende. Til 100 års-jubileet for opprettelse av St. Olavs menighet i Oslo i 1943 skrev monsignore Karl Kjelstrup (1874–1946) en bok med titelen Norvegia Catholica. Denne er for lengst utsolgt og meget vanskelig å oppdrive. Norvegia Catholica er et samvittighetsfull og meget detaljert historisk arbeide. Kjelstrup skriver lojalt, men langt fra ukritisk – noe som var uvanlig i en halvoffisiell katolsk fremstilling av personer og hendelser i nær fortid.

Mgr. Kjelstrups fremstilling er båret av en tidstypisk triumfalisme: Han var overbevist om at Den katolske kirke skulle vinne det norske folk tilbake. Mange av hans formuleringer kan nok av den grunn virke svulstige og besynderlige på vår tids lesere. Kjelstrups var også tidstypisk i sin sproglige forvirring. Han forsøker lojalt å følge opp rettskrivningsreglene fra 1937 med mange radikale former, men klarer ikke å være helt konsekvent. En forklaring på dette kan være at Kjelstrup nesten var blitt blind på dette tidspunkt og ute av stand til å lese korrektur. Han dikterte manuskriptet til to nevøer mens han befant seg på sorenskrivergården på Klepp ved Evje (Aust-Agder).[1][1] Den ene av nevøene, rektor Fritz Kjelstrup, fortalte meg en gang om bokens tilblivelse, også om hvilken glede de to hadde av å hjelpe sin onkel med dette.

Karl Kjelstrup var en utadvendt og elskelig prest. Han ble meget populær i de menighetene han hadde ansvaret for, og han var i flere perioder redaktør for tidsskriftet St. Olav. Blant de mange konvertitter han underviste, var Sigrid Undset og Lars Eskeland.

Da gjenstår kun å uttrykke et håp om at vi har gledet biskop Gerhard Schwenzer med denne utgivelse. Biskopen har nok et eksemplar av Norvegia Catholica i sin bokhylle, og han kjenner innholdet bedre enn de fleste. Det jeg tror og håper vil glede ham, er at denne kunnskap igjen blir tilgjengelig for en ny generasjon norske katolikker.

+Bernt I. Eidsvig

Oslo, den 23. august 2013

Vekt 882 g
Dimensjoner 23 × 16.2 × 3 cm
Utgitt

Antall sider

Forfatter