PATEREN KVESSER PENNEN

,

 En reise gjennom Guds og menneskenes verden

kr 298,00

Kjøp

BLA I BOKEN!

Få kunne som trønder- og picpuspater Olav Müller fremstille en ofte fremmedartet katolsk tro for nordmenn flest. Tallrike er også de konvertitter og «krybbekatolikker» som har hatt glede av hans store artikkelproduksjon og mange foredrag.

I sin første bok på St. Olav forlag, PATEREN DYPPER PENNEN – KATOLSK SKJEMT OG ALVOR, delte p. Olav, Norges eldste katolske prest, humørfylte anekdoter og historier fra sitt lange presteliv, samt en mengde artikler og foredrag til å bli klok av. I oppfølgeren PATEREN KVESSER PENNEN tar han oss – igjen via artikler og foredrag – med på en reise gjennom Guds verden og menneskenes verden.

 

I DEL 1 om Guds verden hjelper han oss blant annet til å forstå forholdet mellom tro og fornuft, gudsbevisene og Treenigheten.

I DEL 2 om den naturlige åpenbaring skriver han om den jødisk-kristne universelle åpenbaring, privatåpenbaringer, engler og åndsmakter.

I DEL 3 om menneskenes verden behandler han temaer som naturloven og samvittigheten, mystikken og døden.

I DEL 4 presenterer han for oss sine kristne forbilder: Maria, Olav den hellige, Birgitta av Vadstena, Johannes Paul II og pater Damian.

 

Forord av sr. Anne Bente Hadland OP:

For mange av oss er p. Olav et begrep; et høyt elsket. I snart 60 år har han satt spor etter seg som prest, først og fremst som sjelesørger og forkynner. Sagnomsust som barne- og ungdomsprest, klok og vidsynt veileder, avholdt og populær foredragsholder langt utenfor kirkelige rekker.
Spøkelseshistoriene, villmannspreget og den salte humoren har aldri klart å dekke over det kunnskapsrike mennesket, det dypt troende mennesket, ja, det bønnens mennesket som han er.
I «Pateren kvesser pennen» er det dette kunnskapsrike og dypt troende mennesket vi møter: presten og apologeten, i prekener, artikler og foredrag, noen ganger med et helt bestemt publikum for øye. Noe er nyskrevet, noe har vært publisert tidligere – her får vi det samlet i fire kategorier: «Guds verden», «Åpenbaringen – den naturlige åpenbaring», «Menneskets verden», «Kristne forbilder».
Temaene gjenspeiler hva han gjennom et langt presteliv har møtt av holdninger, spørsmål, fordommer: lidelsens betydning; døden og de siste ting; mennesket og menneskelivet; viljens frihet; ondskap og psykopati; seksualitet; mystikk og bønn; misjon og toleranse; Gud, hvem han er, personene i Treenigeten; engler og åndsmakter; nyreligiøsitet og reinkarnasjon; Maria; helgenkongen Olav …
Det spenner over et vidt register. P. Olav formidler med frodighet og inderlighet og ikke minst nærhet og solidaritet med dem han snakker til. Og det er kanskje nettopp dette siste som gjør ham til en så unik forkynner og formidler av Kirkens tro. Han distanserer seg ikke fra noe i menneskelivet og er uredd i møte med tidens og livets utfordringer – det være seg satanisme og nyreligiøsitet, psykopati eller annen ondskap. Han har en tro som bærer.
Boken er definitivt ingen døgnflue, men en bok å vende tilbake til. P. Olav er veiviser, retningsviser, fordi han selv har møtt Ham som gir livet retning og mening, Kristus. Kirken er konteksten for alt han skriver – Kirken, denne ubegripelige størrelsen som både er overnaturlig virkelighet og jordisk virkelighet, som p. Olav har gitt sitt liv til, som han ser så klart og usentimentalt og som han elsker. P. Olav elsker Kirken fordi han elsker Kristus, og Kirken er Kristi legeme.
Alle som er glade i p. Olav, vil ha glede av denne boken, de vil høre stemmen hans gjennom den. Og de som ikke kjenner ham, får her en gylden anledning til å bli kjent! Det er så avgjort verdt forsøket.
Sr. Anne Bente Hadland OP
Katarinahjemmet, Oslo, allesjelersdag 2013

LES OG BLI KLOK!

Utgitt

Antall sider

Forfatter