(E-bok) REFORMASJON UTEN FOLK

,

Den katolske kirke i Norge i før- og etterreformatorisk tid

kr 249,00

ID: 284 Varenummer: 978-82-7024-357-0 Kategorier: , Stikkord: ,

E-BOK! Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet.

Religionsskiftet dikterte et brudd med de religiøse og kultu­relle praksiser og forestillinger som gjennom mer enn fem århundrer var blitt en innleiret del av folkets virkelighetsforståelse. Disse lot seg ikke uten videre utrydde. De hadde et langt etterliv hos befolkningen, men ble av den nye kulturelle og religiøse eliten omfortolket og utdefinert som overtro og trolldom.

Motstanden mot reformasjonens innføring var både et grasrot­fenomen og et nasjonalt og kirkelig prosjekt ledet av Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Senere ble Norge en del av Romas motreformatoriske strategi, alt mens befolkningen i mangt og meget fortsatte å praktisere sin tro på «gamle­måten».

I denne boken presenteres den lange historien om tros­skiftet i Norge i hele sin bredde. Her skildres det religiøse og politiske spillet rundt reformasjonens innførelse, fromhets­livet i norsk sen­middelalder, katolske martyrer, hemmelige jesuittmisjonærer og vitale katolske tradisjoner i etterreformatorisk tid. Forfatteren presen­terer hittil ukjent materiale så vel som kjent stoff i et nytt perspektiv. Denne historien har aldri tidligere vært samlet mellom to permer.

Boken er illustrert og kommer i kindle og epub-format. Se også papirutgaven.

 

HENNING LAUGERUD er kunst- og kultur­historiker ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med og skrevet bredt innen­for europeisk kultur-, idé- og kunst­historie fra middel­alder til 1800-tall. Han har særlig arbeidet med religiøs mentalitet, og kristendommens materielle og visuelle kultur i middel­alder og tidlig nytid. Blant hans arbeider kan nevnes Jesu fødsel. Bildet og beretningen, 1998 (sammen med Gunnar Danbolt); Norsk fritenkerhistorie 1500-1850, 2001 (sammen med Arne Bugge Amundsen). Av nyere arbeider kan nevnes Instruments of Devotion. The Practices and Objects of Religious Piety from the Late Middle Ages to the 20th. Century, 2007 (sammen med Laura Skinnebach); Religiøs tro og praksis i den dansk-norske helstat fra reformasjon til opplysningstid, 2010 (sammen med Arne Bugge Amundsen); The Saturated Sensorium. Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages 2015 (sammen med Hans H. Lohfert Jørgensen og Laura Skinnebach); The Materiality of Devotion in Late Medieval Northern Europe, 2016 (sammen med Salvador Ryan og Laura Skinnebach).

 

OBS! Du får tilgang til filene umiddelbart etter kjøp. Skulle du mot formodning ikke få nedlastningslenke i nettleseren eller på e-post, ta kontakt slik at vi får ordnet dette.

Utgitt

Antall sider

Forfatter