SEGL 2017

, ,

Katolsk årsskrift for religion og samfunn

kr 100,00

Kjøp
ID: 271 Varenummer: 978-82-7024-335-8 Kategorier: , ,

BLA I ÅRSSKRIFTET!

For fem år siden ble SEGL lansert som et tidsskrift for katolsk humanisme. Gjennom mangfoldet av artikler og temabolker har årsskriftet på ulike måter forsøkt å uttrykke innholdet i denne katolske humanismen.

– Det handler ikke om kokettering med begreper eller flørting med finkulturelle floskler. Det handler om at det finnes en kristen og katolsk forståelse av hva mennesket er. Og at forsvar for mennesket og det menneskelige ligger i kjernen av vår tro, slik det fremfor alt uttrykkes gjennom det sanne mennesket: Jesus Kristus, forteller redaktørene Ståle Kristiansen og Peder Solberg.

– Alt menneskelig liv fullendes i kjærlighet. Ethvert menneske når sitt fullkomne mål ved å elske slik Jesus Kristus elsker. Det er denne forståelsen av mennesket og det menneskelige som ligger til grunn for en katolsk humanisme. Og vi tror det er her det brenner i vårt samfunn og vår kultur. Den viktigste apologetikken for kristne i dag er forsvaret av mennesket – mot seg selv og sin egen selvdestruksjon. SEGL vil utfordre en kultur der mennesket står i fare for å viske ut sitt eget ansikt!

Sant menneske

Nettopp «Sant menneske» er hovedtema for SEGL 2017. I denne delen presenterer blant p. Erik Varden en kristen antropologi basert på en østlig adamstradisjon. «Århundrers moraliserende forkynnelse har gjort at vi tenker oss Herren sint; at Adam så å si får et støvelspark i baken», skriver cisterciensermunken. I henhold til østlig tradisjon er Adams skjebne annerledes: «Adam føres til Edens port med trøstens ord. Gud byr ham farvel med sorg, men sier innstendig: Fortvil ikke! … Adam står i syndens sold, det er sant, men samtidig erindrer han paradisets dufter. Og han er kledd i miskunn», forklarer Varden.

Journalist og idéhistoriker Heidi Marie Lindekleiv intervjuer Bodil Sødal fra Mariahuset, under overskriften «Glimt av et ekte vi». Mariahuset er inspirert av L’Arche-bevegelsen, og bevegelsens grunnlegger Jean Vanier har i flere sammenhenger beskrevet hvordan Jesu nærvær på en særlig måte kan gjenkjennes i sårbarheten som mennesker med «funksjonelle utfordringer» representerer.

– Jean Vanier omtaler de sårbare som Kristi sendebud til oss. Det er noe av denne hemmeligheten Bodil Sødal formidler nært og hverdagslig, og derfor også så vakkert, fremhever SEGLs redaktører.

Thomas Merton

Den andre temadelen i årets SEGL løfter frem den katolske forfatteren og trappistmunken Thomas Merton (1915–1968). Anledningen er blant annet at hans selvbiografi The Seven Storey Mountain, som er å regne som en moderne klassiker, for første gang kommer i norsk språkdrakt våren 2018 (St. Olav forlag).

– Hans livshistorie er et sterkt vitnesbyrd om søken etter sann menneskelig identitet. Den dype erkjennelsen av Guds totale og absolutte kjærlighet i Kristus er det eneste som kan ryste oss ut av oss selv. Først da begynner den indre helbredelsen og veien til et autentisk selv, mener Merton, gjengitt av SEGLS redaktører.

I Merton-delen presenteres to utdrag fra hans skrifter – fra The Seven Storey Mountain og fra Ørkenfedrenes visdom – for første gang på norsk. Dessuten kan man lese tekster om mystikeren, estetikeren og religionsdialogpioneren Thomas Merton, ført i pennen av sr. Sheryl Frances Chen OCSO fra Tautra Mariakloster, seniorprofessor ved Det teologiske fakultet Notto R. Thelle og SEGLS redaktør Ståle Kristiansen, som er professor i kristen teologi, kunst og filosofi ved NLA Høgskolen.

Faste temadeler

I kunst og kultur-seksjonen finner vi blant annet en artikkel av professor Gunnar Danbolt om Graham Greens The Heart of the Matter, og professor Anders Aschim spør seg om det finnes antikatolisisme i Fedrelanssalmen av Blix. Redaksjonsmedlem og musikkprofessor Øivind Varkøy hyller Leonard Cohen som populærkulturens mystiker. Dessuten presenterer mag.art. i nordisk litteratur og freelanceskribent Kirsten Krog dikteren Knut Ødegård som katolsk modernist. Årets SEGL-kunstner er Jørn Nilsen, som viser seks av sine bilder – flere av dem fra utstillingen Dialogo per voce sola i Santa Maria della Scala i Siena påsken 2008.

Under temaoverskriften samfunn presenterer Dagen-journalist Kari Fure historien om dominikanersøstrene i Irak, som hun ved flere anledninger har besøkt under sine reportasjereiser for å løfte frem forfulgte kristne i Midtøsten. Det er en sterk reportasje Fure skriver for SEGLs lesere. Vi får dessuten en presentasjon av revisjonen av bioteknologiloven av Gunnar Heiene, professor i teologisk etikk ved MF og medlem av Bioteknologirådet. Professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller løfter frem det viktige temaet alderdom i helsetjensten under overskriften «Når du blir gammel og ingen vil ha deg».

Forfatter og seniorprest i Den norske kirke Karl Gervin, assisterende generalsekretær i Mellomkirkelig råd Einar Tjelle og priorinne ved Katarinahjemmet sr. Anne Bente Hadland fyller seksjonen teologi og spiritualitet med artikler om hhv. Luther og Bernhard og nåden alene, det felleskristne dokumentet i anledning reformasjonsjubileet Fra konflikt til fellesskap og om lidelsen i et katolsk perspektiv.

Den fyldige historiedelen preges i år av mye spennende reformasjonsstoff, gjennom artikler av blant annet ortodoks prest Olav Lerseth, kirkehistorikerne Sigurd Hareide og Jan Schumacher, samt Gösta Hallonsten, professor emeritus vid Lunds Universitet. Sistnevntes artikkel bærer tittelen «Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse». Journalist Ragnhild Aadland Høen intervjuer dr.art. Henning Laugerud om hans pågående arbeid med reformasjonen i Norge sett med katolske briller, et omfattende prosjekt som vil resultere i bok på St. Olav forlag våren 2018. For øvrig presenteres også den katolske sykehusdriften i Bergen 1898-1984, og kirkehistoriker ved MF Kristin Norseth presenterer hvordan det lød et ekko av det marianske attenhundretallet også i det norske kirkelandskap. «Den katolske Maria-fromheten ga gjenlyd i den protestantiske verden – også i norsk luthersk kristenliv. Jomfru Maria var på troende kvinners lepper, på luthersk vis og med ulik vektlegging, alt avhengig av hvor de befant seg på den historiske tidslinjen», beskriver hun. Mgr. Torbjørn Olsen forteller om «Kampen om ordene» idet han presenterer det store arbeidet bak den nye norske oversettelsen av dåpsliturgien, som tas i bruk fra begynnelsen av desember.

SEGL presenterer som vanlig også ny litteratur, alt fra biskop Bernt Eidsvig om Johannes Olaf Fallizes romerske dagbøker, til reformasjons-, konversjons- og migrasjonslitteratur.

Sist, men ikke minst, presenterer fire akademikere sine forskningsprosjekter i Fra akademia.

Nummeret er gjennomgående krydret med sitater av den hellige Frans av Assisi, i anledning nyutgivelsen av hans skrifter.

Vekt 1300 g
Dimensjoner 24 × 24 × 3.8 cm
Utgitt

Antall sider

Forfatter